Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Elektriseadmete kahjustumise vältimine Elektriseadmete kahjustumise vältimine * Allikas: Elektrilevi OÜ Elektriseadmete kahjustumise vältimine

Elektriseadmete kahjustumise vältimine

Elektrivõrgu häired võivad kahjustada tundlikke elektroonikaseadmeid või muud vara, rikkelisest seadmest põhjustatud elektrilöök on aga oht inimese või looma elule ja tervisele. Hinda oma riske ning võta kasutusele koduste elektriseadmete kahjusid ennetavad abinõud.

 

Kodust lahkudes või äikese ajal on kõige parem viis oma kodumasinaid kaitsta need vooluvõrgust eemaldada!

 

NB! Kasuta vaid CE-märgistusega seadmeid. Ohutuse tagamiseks on tänapäeval Euroopa Liidus müüdavatel elektriseadmetel kohustuslik CE-märgistus. CE-märgistus seondub ainult ohutusega, märk ei näita toote kvaliteeti, töökorras olekut ega otstarbekohast kasutamist. Kui tootel puudub CE-märk, võib see tähendada, et seade on ohtlik.

 

Kodu elektrisüsteemi, tundliku elektroonika ja hinnaliste elektriseadmete kaitseks on olemas eri kasutusotstarbega kaitseseadmeid. Tutvu nendega täpsemalt Elektrilevi kodulehel: https://www.elektrilevi.ee/et/kahjude-ennetamine .

 

Kõige sagedamini esinevad elektrivõrgus järgmised häired:

  • Äikesest või lülitustest tingitud liigpingeimpulsid
    Liigpinge kahjustab kõige rohkem elektroonikaseadmete, nt telerite, digibokside, arvutite jms toiteplokke. Mõnikord võib kahjustunud toiteplokk rikkuda ka sellega ühendatud seadme. Suurem liigpinge risk esineb äikeserohketes kohtades ja piirkondades, kus elektritoide on õhuliini kaudu. Kuigi meie elektrisüsteem on varustatud liigpingeid piiravate seadmetega, ei kaitse need alati äikese eest. Äikese puhul on tegu väga võimsa elektriväljaga, mis tekitab liigpinget elektriliinides isegi siis, kui välk otseselt liini ei taba.
  • Lülitustest, lühistest ja elektrimootorite käivitamisest tingitud pingelohud.
    Pingelohud ja -kõikumised võivad põhjustada kahjustusi eelkõige tundlikumatele elektri- ja elektroonikaseadmetele ning nende toiteplokkidele. Pidev tulede vilkumine vähendab ka elektrilampide eluiga ja häirib nägemist. Lisaks eeltoodud põhjustele esineb pingelohkusid ja -kõikumisi sagedamini suurte tööstus- ja tootmisettevõtete ning töökodade lähedal paiknevates hoonetes nii maal kui ka linnas.
  • Plaaniliste tööde tegemiseks vajalikud või elektrivõrgu riketest tingitud elektrikatkestused.
    Katkestuste tõttu võib tekkida olukordi, kus arvutiga töötades ei pruugi pooleliolev dokument salvestuda. Samuti võivad katkestustest tingitud lülituste tõttu kahju saada tundlikud elektriseadmed, näiteks elektroonilised kellad, digiboksid jms.

 

* Allikas: Elektrilevi OÜ

FastLion CMS

Elektriseadmete kahjustumise vältimine

Elektriseadmete kahjustumise vältimine

Elektrivõrgu häired võivad kahjustada tundlikke elektroonikaseadmeid või muud vara, rikkelisest seadmest põhjustatud elektrilöök on aga oht inimese või looma elule ja tervisele Hinda oma riske ning võta kasutusele koduste elektriseadmete kahjusid ennetavad abinõud

Elektriseadmete kahjustumise vältimine

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse