Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Järva ringkond Järva ringkond a Järva ringkond


Järva ringkond

Asutatud:
Järva ringkond asutati 4. detsembril 1927
Järva ringkond taasasutati 2. detsembril 1999

Juhtkond:

esinaine

 

 


aseesinaine

 

 

 

juhatuse liikmed

 

 

 

juhatuse

asendusliige

Kerlin Tealane

53872663


Siiri Sitska

563 04316

 

Eve Kivistik-Jakobson

Merje Mihkelsaar

Maire Arro

 

Gerly Leit

 

Liikmeskond: 
üle 150 tegevliikme

 

Aasta naiskodukaitsjad

 

2010 Maire Arro (Paide jaoskond)
2011 Tiiu Laaneoks (Türi jaoskond)
2012 Kirsika Ilmjärv (Koeru jaoskond)
2013 Merje Mihkelsaar (Paide jaoskond)
2014 Kaire Lõhmus (Koeru jaoskond)
2015 Siiri Sitska (Paide jaoskond)

2016 Kristlin Kõrgesaar (Roosna-Alliku jaoskond)

2017 Eve Kivistik (Türi jaoskond)

2018 Maili Antons (Roosna-Alliku jaoskond)

Vabariiklik aasta naiskodukaitsja aastal 2014 Kaire Lõhmus, aastal 2016 Kristlin Kõrgesaar.

 

Keskkogu liikmed: Kerlin Tealane, Siiri Sitska, Vivika Barnabas, Maili Antons.
Asendusliige Eve Kivistik-Jakobson


Keskjuhatuse liige Taive Saar.

 

Struktuur:

Paide jaoskond

esinaine Merje Mihkelsaar
aseesinaine Vivika Barnabas
Juhatuse liikmed: Piret Saul, Margit Merisalu, Greethel Usai, Tiina Silla.

 Türi jaoskond

esinaine Eve Kivistik-Jakobson

aseesinaine Gerly Leit
Juhatuse liikmed: Jaanika Lieberg, Triinu Kopelmäe, Liisa Manglus.

 Koeru jaoskond

esinaine Kaili Kruustok
aseesinaine Merle Urbanus
Juhatuse liikmed: Elo Essi, Katre Kasemaa, Helena Aare

 

 

Roosna-Alliku

jaoskond

esinaine Siret Niinepuu

aseesinaine Maili Antons

Juhatuse liikmed: Kadri Kuurmann, Anni Alev, Triin Rannu.

 

 

 

 

Erialagruppide juhid ja koordinaatorid:

 

Avalike suhete grupp

Kirsika Ilmjärv

E-post:

 

Formeerimisgrupp

Kaili Kruustok 

E-post:

 

Kultuurigrupp
Gerly Leit

E-post:

Meditsiinigrupp
Eve Kivistik-Jakobson

Noortejuhtide grupp

Siiri Sitska

E-post:

 

Side-ja staabigrupp

Siret Niinepuu
E-post:

 

Spordigrupp

Maili Antons

E-post:

 

Toitlustusgrupp

Merje Mihkelsaar
E-post:

Koordinaatorid:

Koeru jaoskond - Merle Urbanus

Paide jaoskond - Maire Arro

Türi jaoskond - Gerly Leit

 

 

Ringkonna instruktor

Tene Metsma
+372 534 405 19
e-post:  

 

 Järva ringkonna Facebook

  


LÜHIAJALUGU:
Asutamine: 
Esimesed naisüksused Järva Maleva juurde tekkisid 1925. aastal Järva-Jaanis ja Paides. Tol ajal tegutses iga rühm nii nagu oskas, suutis ja õigeks pidas. Hoolitseti liikmete enesearenduse eest ja abistati kaitseliidu rühmi pidude korraldamisel. 
12. juunil 1927. aastal aga leidsid juba 10 Järvamaa naiste rühma, et nende tegevusel peab olema sarnane sisu ja eesmärk - valiti Järva Maleva naisorganisatsioonide üldjuhatus. 
Pool aastat hiljem, 4. detsembril peeti esimene Järva ringkonnakogu koosolek, kus osales esindajaid juba 15 jaoskonnast. 
Neljandat detsembrit võib pidada seega naiskodukaitse Järva ringkonna sünnipäevaks. Seitsekümmend kaks aastat hiljem mängib detsember taas Järva ringkonna kulgemisloos tähtsat rolli. 

Taasasustamine: 
2. detsembril 1999 istus Türil Kaitseliidu Järva Maleva staabis neli naist. Nad olid sinna tulnud maleva instruktor-noortejuhi Pille Veitmaa kutsel, kes omakorda sai palve naisi Kaitseliidu tegevusse kaasata Järvamaa kaitseliitlastel.
Külalisena viibis koosolekul Naiskodukaitse esinaine Dagmar Mattiisen. Neli Järvamaa naist kuulasid hoolega Mattiiseni sütitavat juttu naiste ühendusest, millel peamiselt kaitseliitlasi abistav, toetav roll. Ent mis samas pakub ka võimalust õppida, areneda, omandada uusi teadmisi ja oskusi, suhelda sarnaste huvidega inimestega. Kui selgus, et neljast naisest piisab, et Naiskodukaitse Järvamaal taasasustada, oli asi otsustatud. 
Naiskodukaitse Järva Ringkond taasasustati selsamal koosolekul, 2. detsembril 1999.a.

FastLion CMS

Järva ringkond

Järva ringkond

Asutatud: Järva ringkond asutati 4 detsembril 1927 Järva ringkond taasasutati 2

Järva ringkond

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse