Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tegevus Tegevus Soovid liituda Naiskodukaitsega? Loe, kuidas seda teha liikmeks astumise lehelt Tegevus

Tegevus

Tegevus

Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, juhtide õppeks ja instruktorite õppeks.

 

Baasväljaõpe

 

Naiskodukaitse baasväljaõppe (BVÕ) eesmärgiks on anda kõikidele liikmetele alusteadmised, mis võimaldavad neil organisatsioonis tegutseda ja erialaselt spetsialiseeruda. Liikmele on üldjuhul kohustuslik läbida baasväljaõpe täies mahus kahe aasta jooksul peale organisatsiooniga liitumist. 

 

Vastavalt valitud ametikohast tulenevale vajadusele on kokkuleppel kohaliku Kaitseliidu malevaga naiskodukaitsjatel võimalik läbida ka Sõdurioskuste kursus Kaitseliidus (SOK). SOK-i läbinutel arvestatakse läbituks BVÕ IV moodul: Sõdurioskused. 

Tegevus
Tallinna ringkonna naiskodukaitsjad baasväljaõppe sõdurioskuste moodulil. Foto: Heidi Tormet
Tegevus
Meditsiini erialagrupp

 

Erialagrupid

 

Peale baasväljaõppe läbimist 3 kuu jooksul (soovi korral ka juba baasväljaõppe läbimise ajal) valib liige endale eriala, millele spetsialiseeruda. Eriala valiku tegemise üle peab arvet jaoskonna juhatus. Erialad, millele Naiskodukaitses spetsialiseeruda saab, on avalikud suhted, meditsiin, side ja staap, toitlustamine, kultuur, sport, formeerimine ja noortejuht.

 

Igas ringkonnas on moodustatud ülalmainitud erialagrupid, igal erialagrupil on vabatahtlik juht ja juhi abi, kes koordineerivad grupi tegevust. Liige võib kuuluda mitmesse erialagruppi, olles seejuures selgelt asjaosalisi (jaoskonna juhatus, erialagruppide juhid) teavitanud sellest, mis on tema nö esimene ehk põhieriala.

Tegevus

Juhtide ja instruktorite väljaõpe

Juhtide ja instruktorite õpet viiakse läbi nii Kaitseliidu Koolis (erinevad kursused) kui ka Naiskodukaitse ringkondades kohapeal (täiendõpe, juhtide õppepäevad jmt).

 

AASTAPLAAN

 

Tutvu üle-Eestilise aastaplaaniga.

Soovid liituda Naiskodukaitsega?

 

Loe, kuidas seda teha liikmeks astumise lehelt.

FastLion CMS

Tegevus

Tegevus

Naiskodukaitse väljaõpe jaguneb baasväljaõppeks, erialaväljaõppeks, juhtide õppeks ja instruktorite õppeks Baasväljaõpe Naiskodukaitse baasväljaõppe (BVÕ) eesmärgiks on anda kõikidele liikmetele alusteadmised, mis võimaldavad neil organisatsioonis tegutseda ja erialaselt spetsialiseeruda

Tegevus

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse