Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Baasväljaõpe Baasväljaõpe Iga naiskodukaitsja läbib enne erialakoolitusi üldise baasväljaõppe, mis annab talle baasteadmised organisatsioonist, esmaabist, välitoitlustamisest, sõdurioskustest ning ohutushoiust. Organisatsiooniõpetus - Riigikaitse - Kaitseliidu tutvustus - Riviõpe – praktika ja teooria - Naiskodukaitse ja Kaitseliidu ajalugu - Naiskodukaitse liikmed - Naiskodukaitse tegevus ja erialad - Vormi kandmine - Naiskodukaitsja arenguperspektiivid ja tegevuse planeerimine Esmaabi - Sissejuhatus esmaabisse, olukorra ja kannatanu seisundi hindamine - Elupäästev esmaabi - Erakorralised haigusseisundid - Traumad ja muud välisteguritest tingitud kahjustused - Psühhosotsiaalne esmaabi - Esmaabi praktiline harjutus Välitoitlustamine - Toiduhügieeniõpe - Menüü kokkupanek, näidismenüüd, tehnoloogilised kaardid - Välikatel - töökorda seadmine, kütmine, toidu valmistamine - Ohutegurid väliköögis töötamisel - Vee tarbimine köögis - Nugade teritamine, köögitarvikute hooldamine välitingimustes - Toiduainete transport ja säilitamine - Toidu väljastamine, toidunõude markeerimine - Jäätmekäitlus - Praktiline katse - toidu valmistamine välikatlas vähemalt 40 inimesele ja kolm toidukorda järjest Sõdurioskused - Side - raadiojaamad, traatside, sideprotseduurid - Käsitulirelvad - Kaardiõpe - Maastikul liikumine - Varustus ja seljakoti pakkimine - Varjumine, maskeerimisvahendid - Välioskused - jaotelgi püstitamine, laagrirutiin, kateloki ja priimuse kasutamine - Taktikaline lahingkannatanu käsitlemine (TCCC) - Praktiline raja läbimine Foto: Helen Allas Ohutushoid - Hädaolukordades toimimine, kodused ja evakuatsioonivarud - Kodu ja vara turvalisus - Tuleohutus - Füüsiline enesekaitse - Ohutusreeglid looduskeskkonnas - Enesekaitse infokeskkonnas - Turvareeglid teistes võimalikes hädaolukordades - Käitumisjuhised relvakonflikti ja hübriidsõja korral - Regulatsioonid ja ressursid Mis saab peale BVÕ-d? Peale baasväljaõppe läbimist tuleb valida eriala ning edaspidised täiendkoolitused toimuvad juba valitud erialal Baasväljaõpe

Baasväljaõpe

Iga naiskodukaitsja läbib enne erialakoolitusi üldise baasväljaõppe, mis annab talle baasteadmised organisatsioonist, esmaabist, välitoitlustamisest, sõdurioskustest ning ohutushoiust.

Baasväljaõpe

Organisatsiooniõpetus

- Riigikaitse

- Kaitseliidu tutvustus

- Riviõpe – praktika ja teooria

- Naiskodukaitse ja Kaitseliidu ajalugu

- Naiskodukaitse liikmed

- Naiskodukaitse tegevus ja erialad

- Vormi kandmine

- Naiskodukaitsja arenguperspektiivid ja tegevuse planeerimine

Baasväljaõpe

Esmaabi

- Sissejuhatus esmaabisse, olukorra ja kannatanu seisundi hindamine

- Elupäästev esmaabi

- Erakorralised haigusseisundid

- Traumad ja muud välisteguritest tingitud kahjustused

- Psühhosotsiaalne esmaabi

- Esmaabi praktiline harjutus

Baasväljaõpe

Välitoitlustamine

- Toiduhügieeniõpe

- Menüü kokkupanek, näidismenüüd, tehnoloogilised kaardid

- Välikatel - töökorda seadmine, kütmine, toidu valmistamine

- Ohutegurid väliköögis töötamisel

- Vee tarbimine köögis

- Nugade teritamine, köögitarvikute hooldamine välitingimustes

- Toiduainete transport ja säilitamine

- Toidu väljastamine, toidunõude markeerimine

- Jäätmekäitlus

- Praktiline katse - toidu valmistamine välikatlas vähemalt 40 inimesele ja kolm toidukorda järjest

Baasväljaõpe

Sõdurioskused

- Side - raadiojaamad, traatside, sideprotseduurid
- Käsitulirelvad
- Kaardiõpe
- Maastikul liikumine
- Varustus ja seljakoti pakkimine
- Varjumine, maskeerimisvahendid
- Välioskused - jaotelgi püstitamine, laagrirutiin, kateloki ja priimuse kasutamine

- Taktikaline lahingkannatanu käsitlemine (TCCC)

- Praktiline raja läbimine

Baasväljaõpe
Foto: Helen Allas

Ohutushoid

- Hädaolukordades toimimine, kodused ja evakuatsioonivarud

- Kodu ja vara turvalisus

- Tuleohutus

- Füüsiline enesekaitse

- Ohutusreeglid looduskeskkonnas

- Enesekaitse infokeskkonnas

- Turvareeglid teistes võimalikes hädaolukordades

- Käitumisjuhised relvakonflikti ja hübriidsõja korral
- Regulatsioonid ja ressursid

Mis saab peale BVÕ-d?

Peale baasväljaõppe läbimist tuleb valida eriala ning edaspidised täiendkoolitused toimuvad juba valitud erialal.

FastLion CMS

Baasväljaõpe

Baasväljaõpe

Organisatsiooniõpetus - Riigikaitse - Kaitseliidu tutvustus - Riviõpe – praktika ja teooria - Naiskodukaitse ja Kaitseliidu ajalugu - Naiskodukaitse liikmed - Naiskodukaitse tegevus ja erialad - Vormi kandmine - Naiskodukaitsja arenguperspektiivid ja tegevuse planeerimine Esmaabi - Sissejuhatus esmaabisse, olukorra ja kannatanu seisundi hindamine - Elupäästev esmaabi - Erakorralised haigusseisundid - Traumad ja muud välisteguritest tingitud kahjustused - Psühhosotsiaalne esmaabi - Esmaabi praktiline harjutus Välitoitlustamine - Toiduhügieeniõpe - Menüü kokkupanek, näidismenüüd, tehnoloogilised kaardid - Välikatel - töökorda seadmine, kütmine, toidu valmistamine - Ohutegurid väliköögis töötamisel - Vee tarbimine köögis - Nugade teritamine, köögitarvikute hooldamine välitingimustes - Toiduainete transport ja säilitamine - Toidu väljastamine, toidunõude markeerimine - Jäätmekäitlus - Praktiline katse - toidu valmistamine välikatlas vähemalt 40 inimesele ja kolm toidukorda järjest Sõdurioskused - Side - raadiojaamad, traatside, sideprotseduurid - Käsitulirelvad - Kaardiõpe - Maastikul liikumine - Varustus ja seljakoti pakkimine - Varjumine, maskeerimisvahendid - Välioskused - jaotelgi püstitamine, laagrirutiin, kateloki ja priimuse kasutamine - Taktikaline lahingkannatanu käsitlemine (TCCC) - Praktiline raja läbimine Foto: Helen Allas Ohutushoid - Hädaolukordades toimimine, kodused ja evakuatsioonivarud - Kodu ja vara turvalisus - Tuleohutus - Füüsiline enesekaitse - Ohutusreeglid looduskeskkonnas - Enesekaitse infokeskkonnas - Turvareeglid teistes võimalikes hädaolukordades - Käitumisjuhised relvakonflikti ja hübriidsõja korral - Regulatsioonid ja ressursid Mis saab peale BVÕ-d? Peale baasväljaõppe läbimist tuleb valida eriala ning edaspidised täiendkoolitused toimuvad juba valitud erialal Iga naiskodukaitsja läbib enne erialakoolitusi üldise baasväljaõppe, mis annab talle baasteadmised organisatsioonist, esmaabist, välitoitlustamisest, sõdurioskustest ning ohutushoiust.

Baasväljaõpe

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse