Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Akadeemiline jaoskond Akadeemiline jaoskond aastapäeval Kärt Viltrop esinaine kuni 2023 Tiiu Pirsko aseesinaine kuni 2024 Ave Mägi juhatuse liige kuni 2023 Silja Avastu juhatuse liige kuni 2024 Epp Paalberg juhatuse liige kuni 2025 Ülle Säälik juhatuse asendusliige kuni 2023 Akadeemiline jaoskond

Akadeemiline jaoskond

Akadeemiline jaoskond

Naiskodukaitse Tartu ringkonna akadeemilisele jaoskonnale panid aluse naisüliõpilased, kes 1925. aastal meesüliõpilaste eeskujul Kaitseliidu üksustesse koondusid. Kui algselt loodi  Tartus üks rühm, siis peagi jaguneti juba jaoskondadeks. Eraldi jaoskonnad olid seltside ja korporatsioonide naisüliõpilastele, kes moodustasid Naiskodukaitse III ja IV jaoskonna. Akadeemiliste naiste olulist rolli organisatsioonis näitab fakt, et 1939. aastal oli Naiskodukaitse Tartu ringkonnas naisüliõpilasi tervelt 32% liikmeskonnast.

Jaoskonna ajalooline järjepidevus taastati 2. veebruaril 2015, mil Tartu akadeemiline jaoskond määrati ennesõjaaegse kolmanda ja neljanda jaoskonna õigusjärglaseks, asutamiskuupäevaga 18. mai 1925.

 

Naiskodukaitse Tartu ringkonna akadeemiline jaoskond ühendab täna endas erinevate kõrgkoolidega seotud tudengeid, töötajaid ja vilistlasi. Naiskodukaitses on võimalus õlg õla kõrval tegutseda nii kõrgelennuliste humanitaaride kui ka täppisteaduste teraste esindajatega. Mitmed meie aktiivsed liikmed kuuluvad teistessegi (tudengi)organisatsioonidesse.

 

Tulenevalt jaoskonna ajaloost hoiame au sees suhteid naiskorporatsioonide ja seltsidega. Sügiseti korraldame akadeemiliselt organiseerunud naistudengitele mõeldud võistlusmatka Manöövrid. Traditsiooniliselt marsime Naiskodukaitse lipu all emakeelse ülikooli aastapäeva tõrvikurongkäigus. Harjumuseks on ka osalemine paraadüritustel, militaarvõistlustel ja heategevuslikes ettevõtmistes. Meelsasti korraldame ühisettevõtmisi akadeemilise malevkonna liikmetega. Oma akadeemilise tausta tõttu väärtustame korrektsust, täpsust ning arukust. Samas oleme seiklushimulised, avatud uutele väljakutsetele ning hindame kõrgelt head huumorit ja seltskonda.

Akadeemiline jaoskond
Akadeemikud ja sõbrad akadeemilise jaoskonna 91. aastapäeval
Kärt Viltrop

esinaine kuni 2023

Tiiu Pirsko

aseesinaine kuni 2024

Ave Mägi

juhatuse liige kuni 2023

Silja Avastujuhatuse liige kuni 2024

Epp Paalberg

juhatuse liige kuni 2025

Ülle Säälik

juhatuse asendusliige kuni 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadeemiline jaoskond

FastLion CMS

Akadeemiline jaoskond

Akadeemiline jaoskond

Naiskodukaitse Tartu ringkonna akadeemilisele jaoskonnale panid aluse naisüliõpilased, kes 1925 aastal meesüliõpilaste eeskujul Kaitseliidu üksustesse koondusid

Akadeemiline jaoskond

www.naiskodukaitse.ee © 2021 » Naiskodukaitse