Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Akadeemiline jaoskond Akadeemiline jaoskond aastapäeval Laura Jõgisoo esinaine kuni 2022 Kristina Pai aseesinaine kuni 2021 Kärt Viltrop juhatuse liige kuni 2022 Elen Heidok juhatuse liige kuni 2021 Kristi Umalas juhatuse liige kuni 2020 Kadi Kaeramaa juhatuse asendusliige kuni 2020 Akadeemikud ja naiskorporatsioonide liikmed Manöövritel Akadeemiline jaoskond

Akadeemiline jaoskond

Akadeemiline jaoskond
Akadeemikud kaasa löömas Anname au kampaanias
Akadeemiline jaoskond
Akadeemilise jaoskonna ja malevkonna liikmed emakeelse ülikooli aastapäeva tõrvikurongkäigus

Naiskodukaitse Tartu ringkonna akadeemilisele jaoskonnale panid aluse naisüliõpilased, kes 1925. aastal meesüliõpilaste eeskujul Kaitseliidu üksustesse koondusid. Kui algselt loodi  Tartus üks rühm, siis peagi jaguneti juba jaoskondadeks. Eraldi jaoskonnad olid seltside ja korporatsioonide naisüliõpilastele, kes moodustasid Naiskodukaitse III ja IV jaoskonna. Akadeemiliste naiste olulist rolli organisatsioonis näitab fakt, et 1939. aastal oli Naiskodukaitse Tartu ringkonnas naisüliõpilasi tervelt 32% liikmeskonnast.

Jaoskonna ajalooline järjepidevus taastati 2. veebruaril 2015, mil Tartu akadeemiline jaoskond määrati ennesõjaaegse kolmanda ja neljanda jaoskonna õigusjärglaseks, asutamiskuupäevaga 18. mai 1925.

 

Naiskodukaitse Tartu ringkonna akadeemiline jaoskond ühendab täna endas erinevate kõrgkoolidega seotud tudengeid, töötajaid ja vilistlasi. Naiskodukaitses on võimalus õlg õla kõrval tegutseda nii kõrgelennuliste humanitaaride kui ka täppisteaduste teraste esindajatega. Mitmed meie aktiivsed liikmed kuuluvad teistessegi (tudengi)organisatsioonidesse.

 

Tulenevalt jaoskonna ajaloost hoiame au sees suhteid naiskorporatsioonide ja seltsidega. Sügiseti korraldame akadeemiliselt organiseerunud naistudengitele mõeldud võistlusmatka Manöövrid. Traditsiooniliselt marsime Naiskodukaitse lipu all emakeelse ülikooli aastapäeva tõrvikurongkäigus. Harjumuseks on ka osalemine paraadüritustel, militaarvõistlustel ja heategevuslikes ettevõtmistes. Meelsasti korraldame ühisettevõtmisi akadeemilise malevkonna liikmetega. Oma akadeemilise tausta tõttu väärtustame korrektsust, täpsust ning arukust. Samas oleme seiklushimulised, avatud uutele väljakutsetele ning hindame kõrgelt head huumorit ja seltskonda.

Akadeemiline jaoskond
Akadeemikud ja sõbrad akadeemilise jaoskonna 91. aastapäeval
Laura Jõgisoo 

esinaine kuni 2022

Kristina Pai

aseesinaine kuni 2021

Kärt Viltrop

juhatuse liige kuni 2022

Elen Heidok

juhatuse liige kuni 2021

Kristi Umalasjuhatuse liige kuni 2020

Kadi Kaeramaa

juhatuse asendusliige kuni 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akadeemiline jaoskond
Akadeemikud ja naiskorporatsioonide liikmed Manöövritel

FastLion CMS

Akadeemiline jaoskond

Akadeemiline jaoskond

Akadeemikud kaasa löömas Anname au kampaanias Akadeemilise jaoskonna ja malevkonna liikmed emakeelse ülikooli aastapäeva tõrvikurongkäigus Naiskodukaitse Tartu ringkonna akadeemilisele jaoskonnale panid aluse naisüliõpilased, kes 1925 aastal meesüliõpilaste eeskujul Kaitseliidu üksustesse koondusid

Akadeemiline jaoskond

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse