Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tallinna ringkonnakogu 2020 Tallinna ringkonnakogu 2020 Taaskord tuli 5. märtsil kokku Tallinna ringkonnakogu, et anda hinnang 2019. aastale ja seada eesmärgid 2020. aastaks. “ Tallinna ringkonnakogu 2020

Tallinna ringkonnakogu 2020

Margit Lõiv 12. märtsil 2020

Taaskord tuli 5. märtsil kokku Tallinna ringkonnakogu, et anda hinnang 2019. aastale ja seada eesmärgid 2020. aastaks.

Traditsiooniliselt osalesid ringkonnakogul valitud esindajad kõigist Tallinna seitsmest jaoskonnast. Külalisena oli tervitamas Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming, kes pidas ka avakõne.

 

Airi kõnest jäi kõlama kolm suunist, millele 2020.  aastal tähelepanu pöörata:

  • Aktiivsemalt ja tulemuslikumalt on vaja kõigis jaoskondades tegeleda uute liikmete värbamisega ja vanade hoidmisega. Tutvustusüritustel teha rohkem selgitustööd, et uued liitujad oleksid rohkem teadlikud organisatsioonist ja ei jääks passiivseks.
  • Kõigil Naiskodukaitse liikmetel peaks olema "oma koht" organisatsioonis, rohkem naisi peaks võtma endale konkreetse ülesande. Eesmärk on, et vähemalt 50% naistest oleksid ennast määratlenud kas sõjaaja ametikohale, instruktoriks, evakuatsiooni rühma liikmeks vms. Tallinna ringkonnas on ligi 300 naist, kuid ülesanne on vaid u 50-60 liikmel.
  • Koostöö edendamine noortega: nii kodutütarde kui ka noorkotkaste seast peaks olema organisatsiooni edasi jäämise osalus suurem. Nii noortejuhtidel kui ka teistel naiskodukaitse liikmetel tuleks mõelda, kuidas noori rohkem kaasata näiteks erinevatele võistlustele ja ühistegevustesse.

Ringkonna esinaine Anneli Looken andis teada, et senini suurim ringkond Tallinn kaotas oma esikoha 2019. aastal Harju ringkonnale. Võtame täitmiseks 2020. a  aastakäsu ja saavutame aasta lõpuks eesmärgi saada liikmete arvuks vähemalt 320!


Tagasi vaadates 2019. aastale tõdes Anneli Looken, et aastakäsk jäi täitmata baasväljaõpete läbimise osas ja üldine osalusaktiivsus ringkonnas on väike.  Liikmemaksude laekumisega seevastu on hästi. Anneli tegi üleskutse ka uute instruktorite leidmiseks - eriti napib ohutushoiu- ja meditsiiniväljaõppe instruktoreid.

 

Traditsiooniliselt tegi aastaülevaate revisjonikomisjoni tööst Katri Lindau ja 2020. aasta eelarvet tutvustas Maret Valner.

 

2020. aasta eesmärkidest rääkis Anneli Looken. Suur rõhk on evakuatsioonigrupi komplekteerimisel ja õppustel. Suurendama peaks liikmete kaasatust üritustel – vähemalt 80% liikmeskonnast peaks üritustel osalema. Jaoskondadele ja erialagruppidele jagati ülesanded: traditsiooniliselt korraldatakse näiteks orienteerumise väljaõpe, ohutushoiuteemaline suvelaager, esmaabi ja välitoitlustuse erialavõistlused, ülevabariigilised täiendkoolitused ning osaletakse Anname Au kampaanias.


Märtsikuu seisuga on kehvas seisus meditsiini- ja kultuurigrupp, kellel ei ole grupijuhti. Juhtide leidmisega tegeletakse.

 

Viimase esinejana andis Naiskodukaitse arendusspetsialist Sälli Hinrikus põneva ülevaate evakuatsioonigrupi olemusest ja ülevabariigilisest koostööst.

 

Ringkonnakogu lõpus toimusid ka traditsioonilised valimised vabanevatele ametikohtadele. Uuteks ringkonna juhatuse liikmeteks said Angelika Lebedev ja Bärbel Salumäe, juhatuse asendusliikmeks Aivi Murd-Murulauk; ringkonna revisjonikomisjoni valiti tagasi Katri Lindau, kes lisaks sellele valiti ka Naiskodukaitse keskjuhatuse liikmekandidaadiks; Naiskodukaitse keskkogu delegaadiks osutus Annika Hunt ja asendusdelegaadiks Sirje Sarapu;  Kaitseliidu keskkogu liikmekandidaadiks valiti Sirle Baldesport-Märss ja asendusliikme kandidaadiks Erle Eenmaa. Palju õnne kõigile valitutele!

Tallinna ringkonnakogu 2020
Tallinna ringkonnakogu 2020

FastLion CMS

Tallinna ringkonnakogu 2020

Tallinna ringkonnakogu 2020

Traditsiooniliselt osalesid ringkonnakogul valitud esindajad kõigist Tallinna seitsmest jaoskonnast Külalisena oli tervitamas Naiskodukaitse esinaine Airi Tooming, kes pidas ka avakõne Taaskord tuli 5. märtsil kokku Tallinna ringkonnakogu, et anda hinnang 2019. aastale ja seada eesmärgid 2020. aastaks.

Tallinna ringkonnakogu 2020

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse