Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tallinna ringkonnakogu valis uued juhid Tallinna ringkonnakogu valis uued 28. veebruaril toimus Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu, mille tegi eriliseks see, et oli uue esinaise valimise aasta. Tallinna ringkonna uueks esinaiseks valiti kolmeks aastaks Anneli Looken (Sadama jsk) ja aseesinaiseks Triin Kravets (Sadama jsk). Vabatahtlikud juhid ← Eelmine Eesti 100 Kadaka lasteaias Järgmine → Minu naine on naiskodukaitsja Tallinna ringkonnakogu valis uued juhid

Tallinna ringkonnakogu valis uued juhid

Karin Kaup Lapõnin 2. märtsil 2018

28. veebruaril toimus Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu, mille tegi eriliseks see, et oli uue esinaise valimise aasta. Tallinna ringkonna uueks esinaiseks valiti kolmeks aastaks Anneli Looken (Sadama jsk) ja aseesinaiseks Triin Kravets (Sadama jsk).

Tallinna ringkonnal oli hea aasta – täitus 300 liikme piir, Kaitseliidu ülema aastakäsk on suures osas täidetud, baasväljaõpete läbimine ja erialagruppidesse kuulumine oli hea, korraldati mitmeid avalikkusele suunatud üritusi. Ettepoole vaadates saavad Tallinna ringkonna 2018. a suurimad ülesanded lisaks tavapärasele tegevusele olema suurõppus Siil, evakuatsiooniõppus ning ohutushoiu kursus ja EV100 paraad, millel Tallinna ringkonna naiskodukaitsjad juba edukalt osalesid. Ringkonnakogu kinnitas 2017. aasta tegevusaruande, võttis teadmiseks revisjonikomisjoni aruande ning võttis teadmiseks 2018. a aastaplaani, eelarvetaotluse, erialagruppide koosseisu ja kinnitas ringkonna tegevussuunad. 

Tallinna ringkonnakogu valis uued juhid
Ringkonnakogul osalejad. Foto: Karin Kaup Lapõnin

Senine esinaine Berit Cavegn andis põhjaliku ülevaate 2017. a tegevusest. Eelmisele aastale tagasi vaadates on hea meel tõdeda, et suurima ringkonnana oli liikmete arvu juurdekasv lausa 9,5%. Erialagruppidesse kuuluvus on hea 87%: enim on liikmeid meditsiini- ja toitlustusgrupis, üks aktiivsemaid on kahtlemata toitlustusgrupp, mis oli KL ürituste tagamisel väljas 56 korral. Tallinna naiskond osales kahel üleriigilisel võistlusel – side- ja staabivõistlusel ja laskevõistlusel. Baasväljaõppe kõik moodulid on läbinud 54% liikmetest, korduvalt osaleti ka täiendõppel, Kaitseliidu kursustel ja üle-eestilistel kursustel. Eesti 100 sünnipäeva paraadil Tallinnas oli väljas kaks karpi nii pidulikus kui ka laigulises vormis. Edukad olid eelmisel aastal toimunud kolm avalikkusele suunatud üritust: Rahva Raamatu külalisõhtu, perepäev Teletorni juures ning veredoonorluse kampaania. Aktiivselt osaleti fotonäitusel ja “Anname au” kampaanias, ladus on olnud ka kajastus veebis. Ära tuleb märkida aktiivseid noortejuhte, mh korraldati Kodutütardele toitlustamise erilaager. Revisjonikomisjoni ettekanne tõi positiivsete arengutena välja liikmemaksu väga hea laekumise, liikmete arvu kasvu ja üritustejärgse kiire kokkuvõtete tegemise. Suurimaks probleemiks on jätkuvalt liikmete passiivsus ja instruktorite vähesus. Samuti soovib Tallinn suurima ringkonnana edaspidi võistlustele rohkem võistkondi välja saata. Ringkonnakogu kutsus passiivseid liikmeid üles endast märku andma ja jaoskondade juhtidega vestlema.

2018. aastaplaani ja tegevussuundade tutvustamisel rõhutas instruktor Maret Valner prioriteetidena kõigi liikmete osalemist suurõppusel Siil, evakuatsiooniõppuse ning ohutushoiu kursuse korraldamist. 24. veebruaril osales Tallinna ringkond juba väga edukalt EV100 paraadil, ees on võidupüha paraad. Olulised on baasväljaõpete korraldamine ja avalikkusele suunatud üritused. 2018. a liikmete arvu kasv toob ilmselt kaasa uute jaoskondade moodustamise, ettepanekutest palutakse teada anda juba nüüd. Selle aasta maakaitsepäev toimub lauluväljakul, mis annab Naiskodukaitsele võimaluse tegeleda ka värbamisega.

 

Õhtu oodatuim osa oli valimised. Kohalolnud kandidaadid tutvustasid ennast või loeti ette nende pöördumine. Valimistega vahetus osaliselt Tallinna ringkonna juhatus, uueks esinaiseks kolmeks aastaks valiti Anneli Looken (Sadama jsk), aseesinaiseks kolmeks aastaks Triin Kravets (Sadama jsk), juhatuse liikmeteks kolmeks aastaks Mari Koks (Lääne jsk) ja kaheks aastaks Sirje Sarapu (Akadeemiline jsk), asendusliikmeks üheks aastaks Jette Karmin (Nõmme jsk). Revisjonikomisjoni uueks liikmeks kolmeks aastaks valiti Erle Uus (Akadeemiline jsk), asendusliikmeks üheks aastaks Katri Lindau (Lääne jsk). Naiskodukaitse keskkogu delegaadiks valiti Sirle Baldesport-Märss (Põhja jsk), Naiskodukaitse keskjuhatuse liikmekandidaadiks Gertrud Väravas (Sadama jsk), Kaitseliidu keskkogu delegaadikandidaadiks Kerstin Martmaa (Lääne jsk).

Tallinna ringkonnakogu valis uued juhid
Esinaiseameti üleandmine. Foto: Karin Kaup Lapõnin

Südamlikult tänati Tallinna ringkonna eelmist esinaist Berit Cavegni tehtud töö eest. Ametiaeg täitus ka aseesinaisel Heidi Tormetil, juhatusel liikmel Triin Kravetsil, asendusliikmel Jette Karminil, revisjonikomisjoni liikmel Tiina Kallasmaal ja asendusliikmel Anu Sommeril, keskjuhatuse liikmel Küllike Tammeveskil, keskrevisjonikomisjoni liikmel Sigrid Laanemetsal. Muudel põhjustel astusid tagasi juhatuse liige Merily Tammeorg ja keskkogu delegaat Evi Gulbis.

 

FastLion CMS

Tallinna ringkonnakogu valis uued

Tallinna ringkonnakogu valis uued

Tallinna ringkonnal oli hea aasta – täitus 300 liikme piir, Kaitseliidu ülema aastakäsk on suures osas täidetud, baasväljaõpete läbimine ja erialagruppidesse kuulumine oli hea, korraldati mitmeid avalikkusele suunatud üritusi Ettepoole vaadates saavad Tallinna ringkonna 2018 28. veebruaril toimus Naiskodukaitse Tallinna ringkonnakogu, mille tegi eriliseks see, et oli uue esinaise valimise aasta. Tallinna ringkonna uueks esinaiseks valiti kolmeks aastaks Anneli Looken (Sadama jsk) ja aseesinaiseks Triin Kravets (Sadama jsk).

Tallinna ringkonnakogu valis uued juhid

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse