Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Propaganda- ja rahvuskultuuriosakond Propaganda- ja rahvuskultuuriosakond Propaganda- ja rahvuskultuuri osakonna motoks võib pidada 1928. aasta kongressil vastu võetud resolutsiooni: „Naiskodukaitse peab õpetama eestlasi eestlastena mõtlema ja eestlastena tundma”. Ajalugu Avalikud suhted Kultuur Järgmine → Spordi- ehk kehakasvatusosakond Propaganda- ja rahvuskultuuriosakond

Propaganda- ja rahvuskultuuriosakond

Propaganda- ja rahvuskultuuri osakonna motoks võib pidada 1928. aasta kongressil vastu võetud resolutsiooni: „Naiskodukaitse peab õpetama eestlasi eestlastena mõtlema ja eestlastena tundma”.

Propagandat peeti just naiste jaoks eriti sobivaks erialaks, kuna naised olevat emotsionaalsema loomuga ja avaldavat ümbritsevatele inimestele suuremat mõju. Meelsuse kujundamisel alustati iseendast ja oma lähemast ümbrusest st omaenda perekonnast. Sealt edasi tuli siis otseselt organisatsiooni heaks tehtav propagandatöö. Eeskujuliku organisatsioonina toimides püüti saavutada seltskonna tunnustus ja poolehoid ning saavutatigi kusjuures.

 

Saladuskatte all võib öelda, et heategevusüritusi, korjandusi, kõigile avatud kodumajandus- ja esmaabikursusi kasutati muuhulgas ka oma ideede levitamiseks. Aktiivseks tegevuseks oli propagandistliku sisuga pidude ja avalike kõnekoosolekute korraldamine ning aktiivne esinemine ajakirjanduses.

 

Propagandategevus oli tihedas seoses Naiskodukaitse rahvuskultuurialase tegevusega. Naiskodukaitse kultuuriosakond valmistas ette rahvatantsugruppide ja laulukooride eeskavad, mis esitati Naiskodukaitse või Kaitseliidu poolt korraldatud pidudel. Naiskodukaitsjad püüdsid elustada vanu kombeid ning valmistasid ja kandsid rahvariideid. Eesti ajaloo ja geograafia tutvustamiseks korraldati ekskursioone, õppekäike, referaadi- ja valguspildiõhtuid. Iseenesest mõistetavalt osales Naiskodukaitse riigilipu muretsemise, riiklike tähtpäevade tähistamise, nimede eestistamise, kodukaunistamise ja karskuse propageerimiseks korraldatud kampaaniates.

 

Tulge meie peole, me räägime teile, kuidas asjad tegelikult onJ.

FastLion CMS

Propaganda- ja rahvuskultuuriosakond

Propaganda- ja rahvuskultuuriosakond

Propagandat peeti just naiste jaoks eriti sobivaks erialaks, kuna naised olevat emotsionaalsema loomuga ja avaldavat ümbritsevatele inimestele suuremat mõju Meelsuse kujundamisel alustati iseendast ja oma lähemast ümbrusest st omaenda perekonnast Propaganda- ja rahvuskultuuri osakonna motoks võib pidada 1928. aasta kongressil vastu võetud resolutsiooni: „Naiskodukaitse peab õpetama eestlasi eestlastena mõtlema ja eestlastena tundma”.

Propaganda- ja rahvuskultuuriosakond

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse