Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Meistriks sünnitakse, harjutamine annab kogemuse- jätkame igatahes! Meistriks sünnitakse, harjutamine annab Pealkirjas toodud mõttetera kirjutas peale Naiskodukaitse mentori kursust anonüümne osaleja Vormsi-Rohuküla laeval, olles tagasiteel koju. Ja ma täiesti nõustun temaga. Meist paljudel on sünniga või lapsepõlvest kaasa antud mitmeid häid oskusi-teadmisi, kuid on palju tegevusi, kus harjutades muutume veelgi paremateks. ← Eelmine Kus see jaht siis lahti läheb ehk kuidas Vormsi jaoskonna naised laskepäeval käisid Järgmine → Kerli Tael on Lääne ringkonna "Aasta naiskodukaitsja 2022" Meistriks sünnitakse, harjutamine annab kogemuse- jätkame igatahes!

Meistriks sünnitakse, harjutamine annab kogemuse- jätkame igatahes!

Kokku kirjutas, graafika: Jane Suu, NKK Harju ringkond Konspektiga toetas: Jane Koitlepp NKK Sakala ringkond 26. okt. 2022

Pealkirjas toodud mõttetera kirjutas peale Naiskodukaitse mentori kursust anonüümne osaleja Vormsi-Rohuküla laeval, olles tagasiteel koju. Ja ma täiesti nõustun temaga. Meist paljudel on sünniga või lapsepõlvest kaasa antud mitmeid häid oskusi-teadmisi, kuid on palju tegevusi, kus harjutades muutume veelgi paremateks.

22.-23.10.2022 kogunesid Vormsi pastoraati, Hullo külla 20 Naiskodukaitse liiget üle Eesti, et koos arutada mentorluse olemuse, mentorluse müütide, mentorlussuhte ja enesejuhtimise teemadel. Meie koolitajateks olid instruktorid ning praktiseerivad mentorid: Veronika Isberg (Lääne ringkond) ja Pille-Riin Moilanen (Harju ringkond).

 

Mentor pakub võimalusi, mitte lahendusi.

Mis on mentorlus? Miks see on vajalik? Hoiakud.

Küsimused, mis antud teemaga tekivad: Kellele on seda vaja? Mis on ajamaht? Mis aruandlus? Kuidas näha tulemusi? Mida mina sellest saan? Mida mentee sellest saab? Kuidas motiveerida menteed? Kas mentorlus on juhtidele, uutele liikmetele või passiivsetele liikmetele? Kuidas leida menteed?

 

Soovitused: Suur eesmärk tuleks tükeldada väiksemateks osadeks, hakka lihtsalt kuskilt otsast tegema, koosta tegevusplaan (ajajoon), kaasa oma ala spetsialistid, koolita ennast eesmärgist lähtuvalt, ole järjepidev, analüüsi/ tagasisidesta/ tee enesereflektsioon. Kui eesmärk muutub protsessi käigus – on seegi täiesti aktsepteeritav.

 

Mulle meeldib ... ja mulle tundub, et sa võiksid...
Koolitajad jagasid meid sünnikuu alusel kahte gruppi, statistiliselt jagus igasse kuusse vähemalt üks osaleja :) ning kahes grupis jätkati tagasiside andmise koolitusega. Iga grupiliikme kohta tuli kirjutada üks positiivne asi “Mulle meeldib … “ ja teiseks arengut vajav teema “Mulle tundub, et sa võiks rohkem …” Grupiliikmete hinnangul oli esmamulje järgi kiitust jagada kergem kui arengut vajavat teemat, kuid saime siiski kenasti hakkama ja oma kiitustega teistele ei oldud kitsid.

 

Koostasime endale enesereflektsioonid, kasutades selleks vähemalt kahte võimalust kolmest:

-       Mõistekaart

-       SWOT

-       Elav raamat (kaaned, maht, illustratsioonid)

 

Erilist elevust tekitas osalejates enesereflektsioon „Kui sa oleksid Elav raamat“, et milline sa siis oleksid, fantaasia hakkas korralikult lendama.

 

Edasi läksime juba spetsiifilisemaks mentori-mentee kokkulepete ja vestluste teemadel. Veronika jagas meiega Thomas Gordoni 12 suhtlemistakistust, mis esimese hooga tekitasid kõigis hämmingut, et kas suhtlemisel menteega peaksime olema täiesti vait või kuidas siis edasi?

 

Pingsalt proovides nn „12 käsku“ meeles pidada hakkasime läbi mängima mentor-mentee kohtumisi, olid need aga vägevad kohtumised ja rahvateatrid saaksid meie seast juurde päris mitmeid andekaid näitlejaid. Igaüks sai loosi teel olla nii mentor kui ka mentee. Etüüdid kanti ette siis teiste samas grupis olijate ja instruktori ees, ehk siis saime ületada ka esinemis- ja lavahirme, kellel need olid.

 

Ma küll väga loodan, et kurioossemad olukorrad mentorlussuhetes jäävadki harjutusväljakule ja meie mentorid saavad päris elus kohtuda ikka asjalike menteedega. Peale maitsvat õhtusööki, mille tegid meile kohapeal NKK Vormsi jsk naised, jätkasime etüüdidega kuni kõik said läbi proovida mentorlussuhte mõlemad rollid.

 

Õhtu lõppes pimedas metsas jalutamise ja Veronika toredate ülesannetega metsarajal. Kes soovis, sai minna ka sauna ning niisama sotsialiseeruda.

 

Pühapäev, 23.10 algas pannkoogilõhnadega, mis meid kenasti ülesse äratas.

 

Pühapäeval võtsime siis vaatluse alla esimesel päeval küsitud küsimustele vastuste leidmise Pille-Riin´i kaasabil ning probleemide ja konfliktide käsitlemise mentorlussuhtes.

 

Veronika tutvustas meile Eric Berne Transaktsionaalset analüüsi, mille paremaks mõistmiseks mängisime paarides läbi konflikte tekitavad olukorrad mentorlussuhtes ning seeläbi oskame nüüd paremini rasketes olukordades käituda, jäädes ise täiskasvanu tasemele suhtluses ka siis kui vastaspool on kas lapse või vanema ego-seisundis.

 

Pühapäeva lõunani jätkasime enesejuhtimise teemadel ning saime Veronikalt päris häid lugemissoovitusi harjumuste ja hoiakute muutmiseks.

 

Näiteks„5 sekundi reegel“ Mel Robbins - 5 sekundi reegel on nagu päästik, mis aitab sul saada enesekindlust ja julgust viia ellu seda, millele oled mõelnud, kuid mis on jäänud seni teostamata. 5-4-3-2-1 kirjutan selle Mentorikursuse artikli valmis!

 

Viimase ülesandena tuli meil kõigil kirjutada lühike enesetutvustus „Mina, kui mentor.“ ja kui oled valmis mentorina tegutsema, siis paluda see oma ringkonna kodulehele mentorite rubriiki ülesse panna.

 

Mentorikursuse lõpetasid kokku 20 Naiskodukaitse liiget: Võrumaalt 2, Sakalast 3, Raplast 4, Läänest 2, Valgast 2, Põlvast 2, Jõgevalt 2, Tartust 1 ja Harjust 2.

 

Ja lõpuks! Müüt sai murtud. Mentorlussuhte leping ei ole bürokraatia vaid abivahend kokkulepete kirjapanekul ja eesmärgi poole liikumisel ning saavutatu dokumenteerimiseks. Mentorlusleping on mentori-mentee vaheline konfidentsiaalne leping, seda ei jagata kolmandatele osapooltele ning kuulub peale mentorlussuhte lõppemist hävitamisele!

 

Kursusel osalenute kommentaare:

„Olen küll organisatsioonis värske, kuid tulin kindla sooviga end riigile võimalikult kiiresti kasulikuks teha. Märkasin enda kõrval palju uusi liitujaid, kes tsiviilelus oma töös hinnatud professionaalid on ja imestasin, et organisatsioon neid ei kasuta. Õigupoolest sageli isegi ei teata, mis oskuste ja võimete pagasiga naised siia tulevad. Ehk et minu idee on, et lisaks mentorlusele NKK mõistes, võiks mentor oma jaoskonnas ära kaardistada ka need oskused ja võimed, mis naistel juba olemas on ja nende valmisoleku neid oskusi ka organisatsiooni heaks rakendada. --- Olen mentorlusega ka varem kokku puutunud ja seda ka juhina oma töös rakendanud, kuid kursus kindlasti värskendas teadmisi ja sain ka palju uut õppida. Paralleelset läbin ka administratiivkursust, et organisatsiooniga paremini kursis olla ja menteedele vajalikku tuge pakkuda. Ootan põnevusega oma esimesi "kliente" Naiskodukaitses, loodan, et läbi mentorluse saab liikmete liikumist oma eesmärkide ja rollide poole riigikaitses toetada ja pehmet survet avaldades ka kiirendada. Samal ajal töötan ka oma rolli leidmise ja erialase väljaõppega, mentorlus on pigem lisakohustus, mille otsustasin võtta.“
Killu Maidla, Naiskodukaitse Harju ringkond

 

Minu emotsionaalne laetus on tiine erinevatest positiivsetest tunnetest - tänulikkus sooja vastuvõtu eest selle imelise kamba poolt, üllatus enese võimekuse kasvus nii lühikese aja vältel (mida omakorda jällegi soosis see vahva õpirühm ja juhendajad), motivatsiooni ja huvi suurenemine kogu mentorluse teema osas ja kire süttimine seda suurepärasel tasemel pakkuda nendele, kes pöörduda valivad. Ma siiralt usun, et mentorlust vajab märksa suurem hulk inimesi, kui seda tegelikult kasutatakse. Loodan, et suudame julgustada meie poole pöörduma üha rohkem inimesi. ...ja mitte vähemoluliselt....Loodan, et endale meelepärase mentori leiab iga liige varem - palju, palju ennem seda, kui teelahkmel olev liige valib jalgadega hääletamise või orgaaniliselt deaktiveerumise.

Maarika Viilver, Naiskodukaitse Rapla ringkond

Meistriks sünnitakse, harjutamine annab kogemuse- jätkame igatahes!
Graafika: Canva, Jane Suu lihtsustatud nägemus mentori rolli üle mentorlussuhtes
Meistriks sünnitakse, harjutamine annab kogemuse- jätkame igatahes!
Veronika joonistatud inimene. Foto: Jane Koitlepp.

FastLion CMS

Meistriks sünnitakse, harjutamine annab

Meistriks sünnitakse, harjutamine annab

22 -23 Pealkirjas toodud mõttetera kirjutas peale Naiskodukaitse mentori kursust anonüümne osaleja Vormsi-Rohuküla laeval, olles tagasiteel koju. Ja ma täiesti nõustun temaga. Meist paljudel on sünniga või lapsepõlvest kaasa antud mitmeid häid oskusi-teadmisi, kuid on palju tegevusi, kus harjutades muutume veelgi paremateks.

Meistriks sünnitakse, harjutamine annab kogemuse- jätkame igatahes!

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse