Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
LIIKMEMAKS LIIKMEMAKS Laekunud raha jääb ringkonna juhatuse kasutada LIIKMEMAKS

LIIKMEMAKS

Saaja: Kaitseliit

Arveldusarve: EE461010022002422007 (SEB)

Viitenumber: 62020100193

Selgitus: alategevuse kood (igal ringkonnal erinev, Pärnumaal nt 8PÄR) inimese nimi, kelle eest liikmemaksu makstakse; jaoskond, kuhu kuulutakse ja aasta, mille eest makstakse

(Näiteks: 8PÄR, Mari Maasikas, Pärnu jaoskond, 2024)

Summa: 12 eurot aasta

Danske Bank A/S Eesti filiaal

Nordea Pank

SEB

Swedbank

Liikmemaksu saab maksta ka Kaitseliidu uues e-poes aadressil:

https://www.kaitseliidupood.ee/et/a/naiskodukaitse-liikmemaks

 

Kaitseliidu veebipoes saab liikmemaksu maksta ainult enda eest!

 

Kindlasti jälgi, et valid oma allüksuse, muidu võib sinu tasutud liikmemaks minna teise ringkonda "rändama".

 

LIIKMEMAKS

  • Kaitseliidu liikmel on kohustus maksta liikmemaksu.
  • Liikmemaks kehtestatakse kalendriaastaks.
  • Liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja kehtestab Kaitseliidu keskkogu.
  • Liikmemaks tasutakse kas maleva juhatuse, küberkaitseüksuse juhatuse, Naiskodukaitse ringkonna juhatuse, Noorte Kotkaste keskjuhatuse või Kodutütarde keskjuhatuse näidatud arvelduskontole või selleks määratud isikule Kaitseliidu ülema kehtestatud korra järgi.
  • Kaitseliidu liikmeks saamisel tasub liige jooksva aasta liikmemaksu ühe kuu jooksul, olenemata liikmeks saamise kuupäevast. Liikmeks oleku ajal makstakse liikmemaksu jooksva aasta eest.
  • Liikmemaksu võlg tuleb tasuda kümne tööpäeva jooksul liikmesuse lõppemisest arvates. Liikmesuse lõppemisel ettemakstud liikmemaksu ei tagastata.
  • Liikmed kellel ei ole võimalik liikmemaksu tasuda, tuleb teha ringkonna esinaisele põhjendatud liikmemaksust vabastamise avaldus. Traditsiooniliselt ei tasu liikmemaksu auliikmed ja noorliikmed.
  • Laekunud raha jääb ringkonna juhatuse kasutada.

FastLion CMS

LIIKMEMAKS

LIIKMEMAKS

Saaja: Kaitseliit Arveldusarve: EE461010022002422007 (SEB) Viitenumber: 62020100193 Selgitus: alategevuse kood (igal ringkonnal erinev, Pärnumaal nt 8PÄR) inimese nimi , kelle eest liikmemaksu makstakse; jaoskond , kuhu kuulutakse ja aasta , mille eest makstakse (Näiteks: 8PÄR, Mari Maasikas, Pärnu jaoskond, 2024) Summa: 12 eurot aasta Danske Bank A/S Eesti filiaa l Nordea Pank SEB Swedbank Liikmemaksu saab maksta ka Kaitseliidu uues e-poes aadressil: https://www kaitseliidupood

LIIKMEMAKS

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse