Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tegevus vägivaldse kontakti järel Tegevus vägivaldse kontakti järel *Allikas: PPA Tegevus vägivaldse kontakti järel

Tegevus vägivaldse kontakti järel

Teavita juhtunust politseid, helistades hädaabinumbril 112.


Mida kiirem on politsei poole pöördumine ja mida paremini on säilinud kuriteo toimepanemise sündmuskoht, seda tõenäolisem on kurjategijate kindlakstegemine ja nende süü tõendamine.
Politsei reageerib kõigile väljakutsetele võimalikult kiiresti, samas teenindatakse alati esmajärjekorras kiiret reageerimist nõudvaid väljakutseid, nt kui:

 • kuritegu toimus vahetult enne teadet ja selle toimepanijad pole jõudnud sündmuskohast kuigi kaugele;
 • kuritegu on hetkel veel toimumas;
 • tegemist on raske isikuvastase kuriteoga jne.

 

Sündmuskohal:

 • püüa säilitada sündmuskoht politsei saabumiseni võimalikult puutumatuna;
 • jäta meelde või pane kirja võimalike kahtlustatavate ja tunnistajate andmed ning edasta need politseile;
 • ole tähelepanelik ja ütle oma kahtlused edasi politseile.
 • Korterivarguse puhul - ära liigu sündmuskohal ringi ning ära alusta kohe toa koristamist - seal võib olla jälgi, mis võivad viia asja lahendamiseni ja mida sa ise ei pruugi märgata ning võid rikkuda. Samas katsu säilitada puutumatuna ka elukoha ümbrus - ka maas või koridoris võivad olla jäljed, mis on olulised;
 • autost varguse puhul - ära liigu sündmuskohal ringi ning ära alusta kohe auto koristamist, samas katsu säilitada puutumatuna ka auto ümbrus - ka maas võivad olla jäljed mis on olulised;
 • auto-, korteri- vm varguse korral - kui sa just pead midagi puudutama (tõstma midagi maast üles, avama uksi vm), siis katsu seda teha kinnastatud käega, et mitte hävitada võimalikke tõendeid (DNA, sõrmejälg vm).

 

Politseinike aitamiseks püüa teha järgmist:

 • püüa meelde jätta kurjategija tundemärgid;
 • kui kurjategija oli autoga, püüa meelde jätta selle mark, värv, registreerimisnumber või mõni eritunnus;
 • avalduse kirjutamiseks ei ole vaja politseijaoskonda minna. Kui soovid, võidakse sind üle kuulata su enda kodus;
 • seksuaalkuriteo ohvriks langedes väldi enda pesemist, puhastamist enne vajalike asitõendite fikseerimist;
 • uute asjaolude ilmnemisel edasta need kindlasti politseile.

 

Avalduste esitamisel:

 • avaldusele lisa kindlasti oma kontakt- ja sideandmed (nimi, isikukood, elukoht, telefon), nii saab politsei sinuga vajadusel ühendust võtta;
 • esita võimalikult palju asjaga seotud dokumentide koopiaid (eriti, kui oled sattunud kelmuse ohvriks, sama kehtib ka enamiku muude majanduskuritegude kohta). Ole valmis esitama dokumentidest originaale;
 • fakte pole kunagi liiga palju. Seega pane avaldusse kirja nii palju asjaga seotud kuupäevi, kellaaegu, isikute nimesid ja kontaktandmeid, kui vähegi võimalik;
 • kui oled sattunud IT-alase kuriteo ohvriks või on kuriteoga seotud IT-line vahend, katsu võimalikult palju (e-kirjavahetus, pakkumine internetioksjonil, pakkuja andmed, tehingu tegemise kinnitus jne) salvestada andmekandjale (arvuti kõvakettale, mälupulgale vm), eriti hea, kui saaksid väljatrükid lisada avaldusele;
 • jäta meelde või pane kirja võimalike kahtlustatavate ja tunnistajate andmed ning edasta need politseile.

 

TASUB TEADA

 • Kui sul on varastatud rahakott, mobiiltelefon - võta kohe ühendust oma pangaga/mobiilsideoperaatoriga ning sulge panga- ja telefonikaardid.
 • Kui sulle pakutakse midagi tagasi osta (auto, mobiiltelefon, dokumendid jms), tuleb sellest kohe teavitada politseid, kes annab (olenevalt olukorrast) edasised käitumisjuhised, mida kodulehel avalikustada ei saa. Ära mitte mingil juhul asu koostööle kurjategijatega ning ära lase ennast veenda/mõjutada kurjategijate ähvardustest jm mõjutusvahenditest.

 

*Allikas: PPA

FastLion CMS

Tegevus vägivaldse kontakti järel

Tegevus vägivaldse kontakti järel

Teavita juhtunust politseid , helistades hädaabinumbril 112 Mida kiirem on politsei poole pöördumine ja mida paremini on säilinud kuriteo toimepanemise sündmuskoht, seda tõenäolisem on kurjategijate kindlakstegemine ja nende süü tõendamine

Tegevus vägivaldse kontakti järel

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse