Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Põhja jaoskond Põhja jaoskond aastal: Es inaine: Sirle Baldesport-Märss Aseesinaine: Margit Saagpakk Juhatuse liikmed : Evelyn Lill, Katrin Rannaste, Helena Kerge Kontakt Põhja jaoskond

Põhja jaoskond

Kairit Valk, Põhja jaoskond
Põhja jaoskond

Põhja jaoskond kuulub territoriaalsuse printsiibist ning Kaitseliidu struktuurist lähtudes Tallinna Maleva koosseisus tegutseva Ühendmalevkonna juurde. Siiski toimetab jaoskond palju ka iseseisvalt ning seda väga erinevates valdkondades.

 

Jaoskonna liikmete arv on viimastel aastatel püsinud suhteliselt stabiilne. Liikmete hulgas on nii naiselikult tagasihoidlikke kodukaitsjaid kui ka militaarsemalt meelestatud „võitlejaid”.

Põhja jaoskond

Enamik Põhja jaoskonna liikmetest kuulub vähemalt ühte ringkonnas tegutsevatest erialagruppidest. Aktiivselt lüüakse kaasa meditsiinigrupi tegemistes ning samuti on jaoskonna liikmete hulgas populaarne side- ja staabitöö valdkond. Sellealaseid teadmisi on omandatud nii Eestis korraldatavatel kursustel kui ka kaugemal. Kuna vastava väljaõppega liikmete abi on tihti erinevatel Kaitseliidu üritustel vaja, siis on jaoskonna liikmed leidnud enda teadmistele rakendust alates maleva korraldatud õppustest kuni rahvusvahelise Erna retke baaslaagrini välja. Kuna paljudel õppustel ja üritustel on vaja Naiskodukaitse abi muuhulgas ka toitlustamisel, siis nii mitmedki toitlustusgruppi kuuluvad liikmed käivad erinevatel võistlustel, metsalaagrites ja massüritustel abiks toitu valmistamas ning jagamas.

 

Põhja jaoskonna tegevusalade hulgas on küllaltki populaarne laskmine nii sportpüstolist kui ka -püssist ning jaoskonna liikmed on edukalt esinenud paljudel ringkondlikel ja üleriigilistel võistlustel.

Põhja jaoskond
Põhja jaoskond

Lisaks ringkonna üritustele ning erialagruppide tegemistele korraldab jaoskond aeg-ajalt üritusi ka ainult oma liikmetele. Oskusi on proovile pandud nii vibulaskmises kui ka seiklusrajal kõrgustes turnides. Aktiivsed ühisettevõtmised on mõnusaks vahelduseks päevatöö rutiinile, samuti ei saa vähemoluliseks pidada liikmete omavahelist seltskondlikku läbikäimist.

 

Seega võibki öelda, et NKK ridadesse kuulumine annab igaühele võimaluse tegeleda just teda huvitava valdkonnaga ning see on lisaks uute sõprade-tuttavate leidmisele suurepärane võimalus ennast arendada ja täiendada ning omandada teadmisi, mida saab rakendada nii metsas kui ka igapäevaelus.

 

Jaoskonna juhatus 2019. aastal:

 

Esinaine: Sirle Baldesport-Märss
Aseesinaine: Margit Saagpakk

Juhatuse liikmedEvelyn Lill, Katrin Rannaste, Helena Kerge
Kontakt

FastLion CMS

Põhja jaoskond

Põhja jaoskond

Põhja jaoskond kuulub territoriaalsuse printsiibist ning Kaitseliidu struktuurist lähtudes Tallinna Maleva koosseisus tegutseva Ühendmalevkonna juurde Siiski toimetab jaoskond palju ka iseseisvalt ning seda väga erinevates valdkondades

Põhja jaoskond

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse