Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
NKK Valga ringkonna naised Otepääl arenguvestluste koolitusel teadmisi ja oskusi omandamas NKK Valga ringkonna naised Pühapäeval, 26. jaanuaril oli Valga ringkonda külla kutsutud koolitaja Taive Saar, teemaks arenguvestluste läbiviimine. Koolitaja Taive Saar on Kaitseliidu Inimressursi arendamise õppesuunal juhtimistreener-instruktor ja staa¾ikas Naiskodukaitse Järva Ringkonna liige. Koolituse eesmärk oli anda teadmisi ja oskusi, kuidas läbi viia head arenguvestlust, millest oleks kasu arendatavale ja annaks hea tunde arenguvestluse läbiviijale. NKK Valga ringkonna Otepää jaoskonna liige Katrin Karus ← Eelmine NKK Valga ringkonna vabatahtlike juhtide õppepäevad Kubijal Järgmine → Instruktorite täiendõpe Kaitseliidu koolis NKK Valga ringkonna naised Otepääl arenguvestluste koolitusel teadmisi ja oskusi omandamas

NKK Valga ringkonna naised Otepääl arenguvestluste koolitusel teadmisi ja oskusi omandamas

Tiina Lall 28. jaan. 2020

Pühapäeval, 26. jaanuaril oli Valga ringkonda külla kutsutud koolitaja Taive Saar, teemaks arenguvestluste läbiviimine. Koolitaja Taive Saar on Kaitseliidu Inimressursi arendamise õppesuunal juhtimistreener-instruktor ja staa¾ikas Naiskodukaitse Järva Ringkonna liige. Koolituse eesmärk oli anda teadmisi ja oskusi, kuidas läbi viia head arenguvestlust, millest oleks kasu arendatavale ja annaks hea tunde arenguvestluse läbiviijale.

NKK Valga ringkonna naised Otepääl arenguvestluste koolitusel teadmisi ja oskusi omandamas

Märksõnad, mis jäid koolitusest kõrvu kõlama olid: heatahtlikkus, eelarvamustevaba, kuidas suhestuda arenguvestlusega, uudishimulik suhtumine arendatavasse, kohalolek, tajupildid, häälestus, vestlusring, arengupiir, areng ei pea olema alati üles, läbipõlemine...

Iga mõttetera koolituselt kõlas kui aforism.  

Noppeid Taive Saare koolitusest:

- Alusta info töötlemisest, pärast seda tuleb tõlgendamine.

- Fakt infost jääb samaks, kui taust tuleb su isiklikust elust, selline fakt on tunnetuslik, siin puudub tõde.

- Tajus võib olla viga sees.

- Taju on alateadvusele antud elupäästev võime kiiresti elus edasi liikuda.

- Inimtekkeliste asjade taga on alati mingi lugu.

- Tülis inimesega ei saa läbi viia arenguvestlust, saab läbi viia lepitusvestlust.

- Vestlust tuleb ohjata –  tööriistad.

- Arenguvestlus on arendatava pidu, läbiviija on toetaja.

- Arenguvestluse eesmärk on NKK heatahtlik tahe, et jõuaks iga liikmeni.

- „Pane ennast taskusse“ oma emotsioonid ja hinnangud, juhi vestlust, harjuta teiste rõõmule kaasatundmist.

- Filter, nt süütunne, madal enesehinnang, kõrgendatud enesehinnang.

- Rahulolematuse suurus oleneb ootuste suurusest.

- Ole tähelepanelik arendatava ootuste suhtes.

- Hea arenguvestluse eelduseks on eeltäidetud enesehinnangu leht.

- Otsi välja edutegurid, millega arendatav on rahul olnud.

- Algaja on alati rollikeskne. Algaja arenguvestluse pidaja on samuti rollikeskne, parimaks saadakse kogemustega.

- Iga kord, kui sa oled mingis rollis alles algaja, seda pikemalt sa pead enne planeerima.

- Algajal on vajalik arenguvestluste juhend läbi töötada, samuti kõik teised olulised dokumendid.

- Küsimise oskus – kogu jutt tuleks üles ehitada sellele, mida tahad teada.

- Oluline on tagasiside andmine või peegeldamine vestluses.

- Kokkuvõte või lubaduseni jõudmine – jõuad küsimuseni: „Mis sa ise arvad, mida sa selleks teha saad?“

- Hinnangu neutraliseerimisega avatud või suletud küsimuste kohta, jah-ei küsimused on suunavad küsimused, nende kaudu jõutakse avatud küsimusteni.

- Kui inimesel on motivatsiooilangus, lase tal endal sõnastada küsimus, „Mis sind aitab?“,  „Mille järgi sa igatsed?“, „Mis sind takistab?“

- Kuidas motiveerida inimest, kes soovib välja astuda? – Aita inimesel ise ennast mõista. Kuulamisoskus, kui inimene kahtleb endas, siis on asi tavaliselt enesemääramise saamatus.

- Enne kui pakud lahendusi, igal juhul püüa alati „parandada tulevikku“:  „Aga millisena sa tahaksid näha seda olukorda?“.

- Küsimus on tööriist aga hakka alglugu otsima. Mis on selle probleemi alglugu, aidata inimesel see leida ja ise sõnastada.

- Leia see, mis taju inimesel on, ja tema keeles tutvusta talle maalima.

NKK Valga ringkonna naised Otepääl arenguvestluste koolitusel teadmisi ja oskusi omandamas

Koolitus oli nii huvitav, eriline ja inspireeriv.  Valga Ringkonna esinaine Mari Mõttus kommenteeris koolitust: „Minu aeg läbis vist teise dimensiooni. Kolm tundi koolitust tundus justkui 1 tund“. Valga Jaoskonna liige Janika Kurvits: „Taive on sedasorti koolitaja, keda võiks tunde ja tunde kuulata ja ikka tahaks veel“.

Suur tänu Sulle, Taive, et selgitasid meile heatahtlikku ja eelarvamustevaba arenguvestluse pidamise kunsti. Oleme sinu andest lummatud.

 

NKK Valga ringkonna Otepää jaoskonna liige Katrin Karus

 

 

 

FastLion CMS

NKK Valga ringkonna naised

NKK Valga ringkonna naised

Märksõnad, mis jäid koolitusest kõrvu kõlama olid: heatahtlikkus, eelarvamustevaba, kuidas suhestuda arenguvestlusega, uudishimulik suhtumine arendatavasse, kohalolek, tajupildid, häälestus, vestlusring, arengupiir, areng ei pea olema alati üles, läbipõlemine Pühapäeval, 26. jaanuaril oli Valga ringkonda külla kutsutud koolitaja Taive Saar, teemaks arenguvestluste läbiviimine. Koolitaja Taive Saar on Kaitseliidu Inimressursi arendamise õppesuunal juhtimistreener-instruktor ja staa¾ikas Naiskodukaitse Järva Ringkonna liige. Koolituse eesmärk oli anda teadmisi ja oskusi, kuidas läbi viia head arenguvestlust, millest oleks kasu arendatavale ja annaks hea tunde arenguvestluse läbiviijale.

NKK Valga ringkonna naised Otepääl arenguvestluste koolitusel teadmisi ja oskusi omandamas

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse