Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Lõuna-Läänemaal on nüüd Naiskodukaitse jaoskond Lõuna-Läänemaal on nüüd Naiskodukaitse Lõuna-Läänemaa naised moo­dustasid Lihulas uue Naisko­dukaitse jaoskonna, mi­da juhib Kaja Lotman. ← Eelmine Jalgsi läbi vee Kaevatsi laiule Järgmine → Risti jaoskonna naistepäev Lõuna-Läänemaal on nüüd Naiskodukaitse jaoskond

Lõuna-Läänemaal on nüüd Naiskodukaitse jaoskond

Lehte Ilves, NKK Lääne ringkonna tegevliige ja ajaleht

Lõuna-Läänemaa naised moo­dustasid Lihulas uue Naisko­dukaitse jaoskonna, mi­da juhib Kaja Lotman.

Lõuna-Läänemaal on nüüd Naiskodukaitse jaoskond
Naiskodukaitse külalisõhtu Lihula mõisas. Foto: Heiki Magnus

Jaoskonnas on esialgu 15 lii­get. Jaoskonna aseesinaine on Kersti Täht, juhatusse kuuluvad ka Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos ning Haapsalu jaoskon­na endised liikmed Imbi Esko ja Triin Leever.

 

Jaoskonna asutamiskoosole­kul pandi kokku tegevusplaan, arutati, millistel erialadel tahak­sid naised kaasa lüüa. Et Lihu­la jaoskonnas on palju käsitööhuvilisi, võeti plaani kinnaste kudumine. Varem saadeti need välismissioonidel sõdivaile kaas­maalastele, nüüd koovad Lihu­la naised Ukraina sõjameestele, ütles Lääne ringkonna instruk­tor Anu Aljaste-Sits. Tuleva aas­ta mais osaletakse Hiiumaal Tihu Kevade leoormusmatkal, juu­lis tuleb koos Lihula üksikkompaniiga ellujäämiskursus. Lihu­la vallavanem lubas aasta lõpus peotantsu õpetada.

Lõuna-Läänemaal on nüüd Naiskodukaitse jaoskond
Naiskodukaitse Lihula jaoskonna asutamiskoosolek. Foto: Heiki Magnus

 

„Suppi me keedame ikka, aga supikeetmine pole naiskodukait­sel enam ammu peamine," üt­les Laide. „Aeg on edasi läinud ja välja on löönud naiste sport­likum pool." Laide sõnul käivad naised koormusmatkadel, teevad lasketrenni jms sõjalis-sportlikku. Koos hakatakse käima Lihula mõisas, kuhu andis vald Lääne maleva Lihula üksileleompaniile kasutada muuseumist vabaks jäänud esimese korruse ruumid.

 

„Mõte moodustada Lõuna-Läänemaale jaoskond on juba am­mune," selgitas naiskodukaitse Lääne ringkonna esinaine Mare Laide. „Muu osa maakonnast on kaetud, viimane oli nüüd Lihula." Jaoskonna moodustamiseks andis tõuke Lihula üksikkompanii, sest iga malevkonna kõr­val on ka naiskodukaitse jaos­kond. Naiskodukaitsjaid oli en­negi Lihulas, aga nad tegutsesid Haapsalu jaoskonna koosseisus. Nüüd saavad nad kodu lähedal kaasa lüüa.

 

Vastse jaoskonna aseesinaine Kersti Täht ütles, et jaoskonna järgmisel koosolekul on kavas täp­sustada tegevusplaani ja aruta­da muid küsimusi. Täht rõõmustas, et jaoskon­na juhiks soostus hakkama Ka­ja Lotman, kes varem ei kuu­lunud Naiskodukaitsesse. Kaja Lotman juhib keskkonnaame­ti Lääne-, Hiiu-ja Saaremaa re­giooni, on tegev Matsalu naisseltsis jm. „Matsalu naisselts on aktiivne, sealt tuti suur osa meie jaoskon­na liikmeid," lisas Täht.

 

Lääne ringkonnas on naiskodukait­sel liikmeid 170 ringis. Jaoskond on Ristil, Hiiumaal, Haapsalus ja Lihulas.

FastLion CMS

Lõuna-Läänemaal on nüüd Naiskodukaitse

Lõuna-Läänemaal on nüüd Naiskodukaitse

Naiskodukaitse külalisõhtu Lihula mõisas Foto: Heiki Magnus Jaoskonnas on esialgu 15 lii­get Lõuna-Läänemaa naised moo­dustasid Lihulas uue Naisko­dukaitse jaoskonna, mi­da juhib Kaja Lotman.

Lõuna-Läänemaal on nüüd Naiskodukaitse jaoskond

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse