Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Käitumine vaenlase poolt okupeeritud alal Käitumine vaenlase poolt okupeeritud Eestvedaja: Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühm Käitumine vaenlase poolt okupeeritud alal

Käitumine vaenlase poolt okupeeritud alal

Ole valmis teenuste katkemiseks ja iseseisvaks hakkamasaamiseks!

Tee koostööd teiste inimestega!

Kontrolli saadavat teavet!

Hoidu kokkupuutest vaenlase esindajatega!

 

Okupatsioon  tähendab riigi või selle osa hõivamist teise riigi relvajõudude poolt. Okupatsiooni ajal on riigi territoorium vaenlase kontrolli all ning selle esindajad üritavad kehtestada ennast ametliku võimuna, üritades võita kohaliku elanikkonna toetust ja usaldust ning hoides neid samal ajal infosulus. Okupatsiooniga kaasneb reeglina intensiivne propaganda, provotseerimine kaasmaalaste reetmisele ja vägivallale, tsiviilelanikkonna ulatuslik represseerimine ning kuritegevuse kasv.

 

 • Ole valmis elutähtsate teenuste katkemise või kaupade kättesaadavuse vähenemise korral pikaajaliselt hakkama saama. Varu võimalusel vett, toitu ja muud vajalikku.
 • Tee endale selgeks, millised abi saamise kohad on jäänud toimima: haigla, kiirabi, päästeasutused jne.
 • Tee koostööd teiste samasse piirkonda jäänud inimestega, et koos paremini hakkama saada. Aita abivajajaid, ära jäta neid üksinda.
 • Väljas liigu jalgsi või jalgrattal ning võimalusel vaid valgel ajal.
 • Ära liigu ise ega lase lastel liikuda kohtadesmis võivad olla mineeritud, nt mahajäetud hooned ja sillad.
 • Ära puutu mahajäetud relvi, laskemoona ega ühtegi võõrast eset, sest need võivad olla maskeeritud lõhkeseadeldised.
 • Hoidu kokkupuutest okupatsioonivägede sõduritega ning ära pane oma elu ohtu provotseeriva käitumisega (avalik filmimine või pildistamine, sihtimine relvataolise esemega, avaliku vastumeelsuse näitamine jmt).
 • Ennast kaitstes ära tekita kahju teistele okupatsioonivõimude tõttu kannatavatele inimestele.
 • Ära usalda okupeeritud piirkonnas meedia kaudu edastatavat vaenuliku riigi infot.
 • Kui relvakonflikti ajal on pereliikmed üksteisest eraldatud, informeeri sellest humanitaarorganisatsioone, kes aitavad info otsimisega ja perede taasühendamisega.
 • Ole valmis lahingutegevuse jätkumiseks ning enda ja lähedaste kaitsmiseks.

 

TASUB TEADA

 

Okupatsiooni lõpetamisele on võimalik kaasa aidata vägivallatult, kui osutad vastupanu vaenlase esindajatele, järgides järgmisi soovitusi:

 

 • Hoidu koostööst okupatsioonivõimudega: ära jaga infot, ära osale koosolekutel ega üritustel, ära anna võimalust end kasutada abitööjõuna kaitserajatiste ehitamisel jne.
 • Järgi Eesti Vabariigi seadusi, mitte okupatsioonivõimu kehtestatud reegleid. Käitu üldinimlike väärtuste ja tavade põhiselt.
 • Äralase ennast vägivallale provotseerida.
 • Kui näed inimõiguste ja põhiseaduslike väärtuste rikkumisi, aita nende lõpetamisele kaasa. Jäädvusta rikkumised salaja ning jaga tõestusmaterjali Eesti ja rahvusvahelise üldsusega.
 • Aitavägivallaohvreid.
 • Äraanna okupatsioonivõimu esindajatele intervjuusid. Ära luba end filmida või pildistada.
 • Tee koostööd teiste kogukonnaliikmetega ja aita kaasa kodanikualgatuste jätkumisele.

Ka okupeeritud territooriumil ei ole inimesed jäänud omapäi, vaid riik aitab neil erinevaid võimalusi kasutades hakkama saada.

 • Humanitaarõiguskohustab okupeerivat riiki varustamaelanikketoiduravimite ning eluks hädavajalike rõivaste, voodiriiete, peavarju ja muude vahenditega.
 • Kriisipiirkondadesse püüavad abi osutama tulla mitmed rahvusvahelised humanitaarabi organisatsioonid. Okupeerival riigil on kohustus soodustada abisaadetiste kohale toimetamist.
 • Okupatsiooniperioodil hakkamasaamiseks ja vastupidamiseks on oluline varasemaid vabadusvõitluse ja taasiseseisvumise kogemusi teada ja vajadusel neid ka kasutada.

 

*Allikas:  Käitumisjuhised kriisiolukordadeks, 2018. Eestvedaja: Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühm

FastLion CMS

Käitumine vaenlase poolt okupeeritud

Käitumine vaenlase poolt okupeeritud

Ole valmis teenuste katkemiseks ja iseseisvaks hakkamasaamiseks! Tee koostööd teiste inimestega! Kontrolli saadavat teavet! Hoidu kokkupuutest vaenlase esindajatega! Okupatsioon tähendab riigi või selle osa hõivamist teise riigi relvajõudude poolt Okupatsiooni ajal on riigi territoorium vaenlase kontrolli all ning selle esindajad üritavad kehtestada ennast ametliku võimuna, üritades võita kohaliku elanikkonna toetust ja usaldust ning hoides neid samal ajal infosulus

Käitumine vaenlase poolt okupeeritud alal

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse