Uudised      KKK      Aastaplaan      Siseveeb      Kontakt      
Elektriohutuse ABC Elektriohutuse ABC Viga võivad saada uudishimulikud lapsed, seega selline info võib aidata ära hoida õnnetusi ja päästa inimesi! Elektriliinide all ei tohi lapsed mängida! * Allikas: Elektrilevi OÜ Elektriohutuse ABC

Elektriohutuse ABC

Elektriohutuse ABC

Pea meeles

 • Ära puutu tundmatut või katkist juhet!
 • Hoia eemale elektriohu märgiga tähistatud kohtadest!
 • Kui märkad mahakukkunud elektrijuhet või lahtist alajaama ust, helista rikketelefonile 1343. Selline info võib aidata ära hoida õnnetusi ja päästa inimesi!
 • Kui on juhtunud õnnetus ja keegi on jäänud voolu alla, siis tuleb helistada hädaabinumbrile 112.
 • Ära mine õnnetuskohale, sest maapinna kaudu võid ka ise elektrilöögi saada. Kannatanu abistamine on väga ohtlik tegevus ja sellega saavad ohutult hakkama vaid spetsialistid.
 • Kannatanut ei tohi palja käega puudutada ja tema päästmisel ei tohi oma eluga riskida!

 

Elektriohutus kodus

 • Lase regulaarselt kontrollida kodu elektrisüsteemi elektritöö ettevõtjal, kes on majandustegevuse registris registreeritud ja kellel on õigus tehnilist kontrolli teha.
 • Millal soovitame kodust elektripaigaldist kontrollida?
  • valgustus vilgub või pistikupesades „säriseb". Kuna selline olukord võib olla väga ohtlik, soovitame kohe valgusti välja lülitada või eemaldada särisevast pistikupesast pistik. Vajadusel tuleb kaitsmed välja lülitada ning kindlasti kutsuda kohale elektritöid tegev firma;
  • sulavkaitsmed ja kaitseautomaadid ei ole töökorras või puuduvad;
  • elektripaigaldis on saanud tule- või veekahjustusi;
  • elektripaigaldises on tehtud erinevatel aegadel remondi- või täiendustöid, misjärel seda ei ole kontrollitud;
  • tunduvalt on suurenenud kodumajapidamises kasutatavate elektriseadmete arv ning nende poolt tarbitav võimsus;
  • elektripaigaldise seisukorda ei ole kunagi kontrollitud või on seda tehtud väga ammu.
 • Elektritööde tegemisel kasuta spetsialisti abi.
 • Elektripaigaldist peavad kaitsma toimivad kaitseseadmed. Täiendavaks kaitseks elektriohu vastu lase paigaldada rikkevoolukaitselüliti.
 • Pane pistikupesadesse ainult sellesse sobivaid pistikuid.
 • Valgustis kasuta selleks ettenähtud võimsusega pirni.
 • Kasuta ainult ühte vajaliku pikkusega pikendusjuhet.
 • Külma ilma korral ära vana süsteemi liialt koorma. 

  Vanades majades ja korterelamutes, kus kaitsmed ei pruugi normaalselt toimida, võib juhtmete ülekoormamisel tekkida tulekahju. Eriti suur ülekoormamise oht on külmal ajal, kui kasutatakse elektrilisi lisaküttekehasid. Kui elektrivarustus katkeb, lülita esmalt välja ajutine lisatarbija (näiteks elektriradiaator) ning alles seejärel lülita elekter kaitselülititest taas sisse.

 • Loe uute elektriseadmete kasutusjuhendit.
 • Elektriseadme häire korral reageeri kohe ja eemalda see vooluvõrgust! Loe esmalt kasutusjuhendit ja kui seal vastavaid juhiseid ei sisaldu, vii tarviti remonti.
 • Ära kasuta elektriseadmeid, millel on nähtavaid kahjustusi!
 • Vali kasutusoludele vastava kaitseastmega seade.
 • Siseruumides kasutamiseks mõeldud elektriseadmeid ei tohi kasutada õues või märgades ruumides!
 • Niiskes ruumis ole elektriseadmetega iseäranis ettevaatlik.

 

Elektriohutus väljaspool kodu

 • Mahakukkunud juhtmed või elektriliinidele langenud puud
  Mahakukkunud ja pinge all oleva juhtme lähedal astudes võib tekkida sammupinge – see tähendab, et elusolend võib saada keskpingevõrgult ohtliku elektrilöögi kuni 8 meetri kaugusel olles (niiskete tingimuste korral kaugemalgi, kuni 20 meetri kaugusel). Kui olete sattunud mahakukkunud juhtme lähedusse, tuleb ohtlikust tsoonist väljuda jalgu teineteise vastu libistades neid teineteisest eemaldamata. Kui olete kindel, et suudate tasakaalu säilitada, võib ka kaks jalga koos või ühel jalal hüpata. Kahel jalal sammudes võib saada elektrilöögi.
 • Elektrikarjuseid ärge ehitage elektriliinide alla!
  Kui karjus annab loomade piiramiseks tavaolukorras ohutuid elektriimpulsse, siis ohtlikuks muutub ta juhul, kui karjusele peaks elektrijuhe peale kukkuma. Siis saab elektrikarjusest sisuliselt elektrijuhtme pikendus, mis tähendab kõrgeid pingeid ja tõsist elektrilöögi ohtu. Seega tasub tormise ilma või äikese järel elektrikarjuse lähedal viibides silmad lahti hoida ja kontrollida, et karjusele ei oleks elektrijuhet peale kukkunud. Kui selline olukord on tekkinud, ei tohi liinile ja karjusele mingil juhul läheneda ning ohtlikust olukorrast tuleb teatada rikketelefonil 1343.
 • Lahtist alajaama ust märgates helista rikketelefonile 1343. Viga võivad saada uudishimulikud lapsed, seega selline info võib aidata ära hoida õnnetusi ja päästa inimesi!
 • Elektriliinide all ei tohi lapsed mängida!

 

* Allikas: Elektrilevi OÜ

FastLion CMS

Elektriohutuse ABC

Elektriohutuse ABC

Pea meeles Ära puutu tundmatut või katkist juhet ! Hoia eemale elektriohu märgiga tähistatud kohtadest! Kui märkad mahakukkunud elektrijuhet või lahtist alajaama ust, helista rikketelefonile 1343 Selline info võib aidata ära hoida õnnetusi ja päästa inimesi! Kui on juhtunud õnnetus ja keegi on jäänud voolu alla, siis tuleb helistada hädaabinumbrile 112

Elektriohutuse ABC

www.naiskodukaitse.ee © 2019 » Naiskodukaitse