Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Tule noortejuhtide gruppi! Tule noortejuhtide gruppi! Loe, mida põnevat ootaks sind Tallinna ringkonna ühes väga nooruslikus erialagrupis ees! Liputoimkonnad Eesti Vabariigi aastapäeva paraadil (foto: Bärbel Salumäe) ← Eelmine Ringkonnakogust Järgmine → Relv kindlalt kätte ja atesteerima! Tule noortejuhtide gruppi!

Tule noortejuhtide gruppi!

Airika Troost

Loe, mida põnevat ootaks sind Tallinna ringkonna ühes väga nooruslikus erialagrupis ees!

Noortejuhtide grupi olemus

Tegu on ühga viiest põhierialagrupist. Siia gruppi kuuluvad kodutütarde rühmade juhid ning noortega tegeleda soovijad, kes erinevatel põhjustel ei ole veel valmis rühma võtma, aga igati aitavad kaasa laagrite ja õppepäevade läbiviimisel.

Tule noortejuhtide gruppi!
Kodutütarde aastapäeva tähistamine Nõmme uisuväljakul (foto: Bärbel Salumäe)

Noortejuhtide grupi tegevused aasta jooksul

Põhitegevus on meil rühmades koonduste ehk tundide näol. Lisaks toimuvad meil õppepäevad ja -laagrid nii sise- kui ka välitingimustes.

Meie õppetegevus koosneb mitmest järgust, mis omakorda jagunevad kuueks alajaotuseks: Eesti loodus, Eesti ajalugu, kodutütarde teadmised ja oskused, käitumine ja loovus, matkatarkused ning skaudioskused, turvalisus. Muidugi on toetavad tegevused (nt käsitöö, näitlemine, laskmine, toidu valmistamine). Toetavate tegevuste tööshoidmiseks on meil erialad, mille kriteeriumite täitmisel on au kanda erialamärki.

Üldkokkuvõttes on meie missioon kasvatada üles edukad ja kohusetundlikud kodanikud ning selleks on igasugune abi vajalik iga naiskodukaitsja poolt.

Tule noortejuhtide gruppi!
Teletorni perepäev (foto: Airika Troost)

Kodutütarde  organisatsioonist

Liikmeks saavad olla naissoost Eesti elanikud vanuses 7-18 aastat (k.a). Igal rühmal on oma rühmajuht ja –abid (noored ise) ning rühmavanem (täiskasvanu). Ringkonna tegevust juhib ringkonnavanem ning administreerimistööd teeb instruktor, nagu on ka Naiskodukaitses.

Ringkonnavanem allub peavanemale.

Tule noortejuhtide gruppi!
Su¹iõhtu (foto: Airika Troost)

Üritusi toimus 2013. aastal pea igal kuul. Jaanuaris tähistasime Kodutütarde aastapäeva uisutamisega, veebruaris tänasime aktiivseimaid ning võtsime vastu uusi liikmeid, märtsis toimus päästeeriala laager, aprillis osalesime X-Dream'i võistlusel, Valgel Laeval ja Scoutsrännakul, mais Ernakesel jne. Muidugi toimusid vahvad metsalaagrid, matkamised, kaartide meisterdamised lähetuses olevatele sõduritele ja toitlustuse õppepäevad rühmades.

Koostöös Naiskodukaitsega oleme läbi viinud Vastlapäeva, "Naistelt Naistele" päeva, emadepäevaürituse, Pääste erialalaagri ja orienteerumise õppepäevad.

Noortejuhtide grupi väljaõpe ja täiendõppe võimalused

Iga poolaasta toimub vabariigis vabatahtliku noortejuhi koolitus ning kord aastas noorsootöö praktikas. Lisaks ringkonnas seltskondlikud üritused rühmavanemate ja aktiivsemate toetajatega (nt Kodutütarde Viru ringkonnavanema külastus koos Porkuni ekskursiooniga, sušiõhtu koos vastava lisentsiga kokaga, Aegna saarelt rahu otsimine.) Samuti on igal poolaastal erinevad koolitused ning aeg-ajalt istume koos Noorte Kotkaste juhtidega nii ametlikus kui ka vabamas õhkkonnas. Kõike seda just koostöö ja meeskonnavaimu suurendamiseks.

Lisaks on võimalik teha organisatsiooniväliselt noorsootöö kutsestandard ning kindlasti on grupitegevusest palju kasu edasisel tööotsingutel noorsootöö valdkonnas.

Praegune isikkoosseis ja olukord

Hetkel kuulub gruppi 12 liiget, kellest neli Kodutütarde rühmavanemad ja üks rühmavanema abi. Teised on aktiivsed toetajad ürituste läbiviimisel. Nagu näha, teeme aasta läbi suurt ja sisukat tööd noortega ning me suudaks teha ka rohkem, kui ainult oleks abilisi ja juhte juures. Selliseid noori oleks palju, kes liikmeks astuks.

Üldkokkuvõttes ei saa ikkagi nuriseda, kuna oma tegevuse poolest oleme üks aktiivsemaid ringkondi Eestis.

Tule noortejuhtide gruppi!
Liputoimkonnad Eesti Vabariigi aastapäeva paraadil (foto: Bärbel Salumäe)
← Eelmine
Ringkonnakogust

FastLion CMS

Tule noortejuhtide gruppi!

Tule noortejuhtide gruppi!

Noortejuhtide grupi olemus Tegu on ühga viiest põhierialagrupist Siia gruppi kuuluvad kodutütarde rühmade juhid ning noortega tegeleda soovijad, kes erinevatel põhjustel ei ole veel valmis rühma võtma, aga igati aitavad kaasa laagrite ja õppepäevade läbiviimisel Loe, mida põnevat ootaks sind Tallinna ringkonna ühes väga nooruslikus erialagrupis ees!

Tule noortejuhtide gruppi!

www.naiskodukaitse.ee © 2024 » Naiskodukaitse