Uudised      KKK      Tegevusplaan      Siseveeb      Kontakt      
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime! Soovitame julgelt, sest meie Ajavahemikus 11. 01 – 9. 06. 2019 viidi Kaitseliidu Lääne malevas taas läbi iga-aastane sõdurioskuste baaskursus (SOK). Seitsmel nädalavahetusel omandasid kursuslased erinevaid baasteadmisi sõdurioskustest, et tulevikus edukalt igapäevases teenistuses ja lahinguväljal hakkama saada Naised panustasid seitsmesse väljaõppe nädalavahetusse oma vaba aja, mille nad muidu oleks võinud veeta hoopis koos perega või mingil muul moel, aga mitte ennast ületades ja väsinuna pühapäeval kodus „haavu lakkudes“ ja sealjuures mõeldes, et homme on esmaspäev, miks ma seda teen?! Aga nad osalesid ja tegid seda hästi!! ← Eelmine Lõuna-Läänemaa jaoskonna osalemine Lihula kohvikutepäeval Järgmine → BVÕ IV moodul Lääne ringkonnas Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!

Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!

Andres Antsi, Sven Luik ja Svetlana Aug 10. sept. 2019

Ajavahemikus 11.01 – 9.06.2019 viidi Kaitseliidu Lääne malevas taas läbi iga-aastane sõdurioskuste baaskursus (SOK). Seitsmel nädalavahetusel omandasid kursuslased erinevaid baasteadmisi sõdurioskustest, et tulevikus edukalt igapäevases teenistuses ja lahinguväljal hakkama saada

Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Igale lõpetajale oma SOK 2019 sokid. Foto_Anna-Maria Mustkivi.jpg

Reeglina on kursused toimunud Läänemaal, kuid sellel korral viidi enamus teemasid läbi Hiiumaal. Rõõm on tõdeda, et kursust alustas 10 naiskodukaitsjat ja edukalt lõpetas 8. Naiste keskmine vanus oli lõpetamise hetkel 41,75 aastat.

Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Esimene orieneerumisõpe väljas. Foto_Annely Kotter
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Ja töötabki enda rajatud traatside. Foto_Heli Tuisk

Esimesel nädalavahetusel said kursuslased selgeks Kaitseväge ja Kaitseliitu reguleerivad õigusaktid ning relvaõppe teoreetiliste tundide I osa. Teisel nädalavahetuselt olid peamisteks läbivateks teemadeks: topograafia-, side- ja relvaõpe. Topograafia teoreetilise osa lõpus tuli õppuritel sooritada kirjalik test ja siin keegi läbi ei kukkunud. Sideõpe läbiti teoorias ja praktikas õpiti side loomist ning jagunemist nii raadiojaamaga, kui ka saadi selgeks traatsidevõrgu rajamine. Relvaõppes läbiti viimased teooria teemad, milleks olid: laskeasendid, tuleliigid ja tõrgete kõrvaldamine.

Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Sihtmärkide osutamise tund. Foto_Heli Tuisk
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Ööbimine telkmantlite all oli viimastel nädalavahetustel tavaline juba. Foto_Heli Tuisk

Kolmanda nädalavahetuse suurem osa kulus laskeharjutustele ning enne praktilisi tegevus tuli läbida positiivselt relvatest. Relvatesti läbimine oli oluline, sest lahingumoona („terava“) kasutamine eeldab kursuslaste oskust relva ohutult käsitseda. Lisaks laskmisele õpetati kursuslastele majutuse püstitamist, tunnimehe kohustusi, söögitegemist välitingimustes, sihtmärkide osutamist, tulejuhtimise käskluste täitmist ja suuna hoidmine pimedas koos orienteerumisega. Öineorienteerumine oli paljudele suureks katsumuseks ja tõi välja uue õpimomendi, et järgmisel korral kiiremini stardist finišisse liikuda. Esimene öö veedeti telkmanlti (bibi) all ja teine juba soojas telgis.

Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Kannatanu transport. Foto_Annely Kotter
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Kõik kursuslased olid peale moondamise tundi ühte nägu. Foto_Heli Tuisk

Neljandal nädalavahetusel oli pearõhk esmaabi osutamisel ja välioskustel. Läbi väikese võistlusliku momendi said neli praktilist sooritust paremini selgeks: CASEVAK, moondamine ja üksikvõitleja liikumisviiside kasutamine üksteisele lähenemisel poolkinnisel maastikul, praktilise vaatluse harjutus ning takistuste ületamine. Viimase puhul avastasid paljud oma varjatud füüsilised võimed, sest üle plangu ronimisel või aknast sisenemisel, tuli mõnigi lapsepõlve mälestus eredalt meelde.

Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Süütlite tegemine. Foto_Annely Kotter
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Tankitõrje miinivälja rajamine. Foto_Anni Leiger

Aprillikuu ehk viiendal nädalavahetusel olid peateemad: pioneeriõpe, lõhkaja A-kategooria omandamine, õppe ja päris käsigranaadi viskamisega sihtmärgi suunas ning kõigi lemmik, orienteerumine. Lõhkaja A-kategooriaõppel õpiti peale edukat teooria ja testi läbimist praktiliselt süütleid valmistama. Päeva teisel poolel tuli paigaldada tankitõrje miiniväli ja kaevata üksikvõitleja laskepesa. Nädalavahetus lõppes orienteerumisrajal, mis läbiti juba edukalt, sest harjutamine annab suurema enesekindluse, oskuse kaarti lugeda ja julguse võtta vastu õigemaid otsuseid suuna valikul. Võrreldes esimeste orienteerumistundidega oli areng nähtav.

Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Puhkus, aga orienteerumine ootas ees. Foto_Annely Kotter
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Katan! Foto_Annely Kotter

SOK19 kuues nädalavahetus oli juba eelviimane etapp enne lõpurännakut. Peateemaks oli laskmine ja läbi selle tegevuse ettevalmistus laskeoskus TEST 3 sooritamiseks viimasel nädalavahetusel. Lisaks orienteeruti ja õpiti lahingpaari koostööd.

Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Annely (paremal), ei teadnud veel, et on kursuse parim. Foto_Annely kotteri erakogu

Seitsmes nädalavahetuse tõi kaks olulist sündmust: laskeoskuse TEST 3 harjutamine ning selle sooritamine ja peale seda suunduti otse lasketiirust rännakule. Raja nominaalne pikkus oli väljamõõdetud 47km, kuid kujunes nii mõnelegi grupile pikemaks. Rännakul oli vaja läbida vahepunkte, kus hinnati erinevaid teoreetilisi ja praktilisi sooritusi nii individuaalselt, kui ka lahingpaarilisega. Tuli osata: tankitõrje miinivälja rajada, granaati visata täpsuse peale, kannatanut transportida lahinguväljal, kaugust määrata, sidet (raadiojaama töökorda seadmine, sellega töötamine ja kuuldekoodi tundmine), üksikvõitleja/lahingupaari liikumisviise, KV/KL reguleerivaid õigusakte ja võimaliku vastase tundmist. Rännakule järgnes KL Lääne maleva kindel käepigistus ja auga välja teenitud tunnistus SOKi läbimise kohta, kuum saun ja seltskondlik lõbus kokkuvõtete tegemine. Nii mõnigi valus hetk rajal muutus selle kestel hoopis lõbusaks vahejuhtumiks, mida teistega siis jagati.

Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Ergutajaid jagus... Foto_Annely Kotter
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Kui enam jala ei viitsinud rännata, siis nutikad ootasid bussi. Foto_Kohalik külamees
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Kuigi oli raske, siis naer ja sõbra toetus aitas alati. Foto_Anni Leiger
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Läbi veetakistuse järgmisesse punkti. Foto_Annely Kotter
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Villid olid põhilised vaenlased, mis rännakul kimbutasid. Foto_Heli Tuisk
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Peale tõsist rännakut, on jäänud veel lõputest. Foto_Heli Tuisk
Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!
Päev enne lõpurännakut Laulu- ja tantsupeo tule tervitajad Orjaku sadamas. Foto_ Heli Tuisk erakogu

Eriline suur tänu, teile: vanemveeble Andres ANTSI, nooremleitnant Sven LUIK ja seersant Velvo BARINOV. Ilma teie toetuseta, ei oleks SOK 2019 Naiskodukaitse Lääne ringkonnale nii edukas olnud, sest ühel aastal 8 lõpetajat- on suur saavutus.

Naised panustasid seitsmesse väljaõppe nädalavahetusse oma vaba aja, mille nad muidu oleks võinud veeta hoopis koos perega või mingil muul moel, aga mitte ennast ületades ja väsinuna pühapäeval kodus „haavu lakkudes“ ja sealjuures mõeldes, et homme on esmaspäev, miks ma seda teen?! Aga nad osalesid ja tegid seda hästi!!

 

FastLion CMS

Soovitame julgelt, sest meie

Soovitame julgelt, sest meie

Igale lõpetajale oma SOK 2019 sokid Foto_Anna-Maria Mustkivi Ajavahemikus 11.01 – 9.06.2019 viidi Kaitseliidu Lääne malevas taas läbi iga-aastane sõdurioskuste baaskursus (SOK). Seitsmel nädalavahetusel omandasid kursuslased erinevaid baasteadmisi sõdurioskustest, et tulevikus edukalt igapäevases teenistuses ja lahinguväljal hakkama saada

Soovitame julgelt, sest meie lõpetasime!

www.naiskodukaitse.ee © 2023 » Naiskodukaitse